لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۲:۱۱

« احداث خط آهن یکی از پروژه های عمده و حیاتی کشور است»


وحیدالله شهرانی وزیر معادن و صنایع افغانستان
مقامات وزارت های ترانسپورت، فواید عامه و وزارت معادن و صنایع افغانستان می گویند، به خاطر جلب کمک مالی برای احداث خطوط آهن در افغانستان روی یک طرح تازه کار را آغاز کرده اند.

وزرای ترانسپورت، معادن و صنایع، فواید عامه و اقتصاد افغانستان که به روز یک شنبه در یک سیمنیار به همین مناسبت معلومات می دادند، گفتند که این طرح تازه را در کنفرانس بین المللی کابل که قرار است عنقریب برگزار شود، جهت جلب کمک های بین المللی ارایه می کنند.

وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در این سمنیار معلومات می داد در مورد گفت:
«حکومت افغانستان پروژهء احداث خط آهن را به حیث یکی از پروژه ها عمده و حیاتی در کنفرانس کابل که چند هفته بعد دایر می شود، تقدیم خواهد کرد. ما تا حد زیاد امیدوار هسیتم که موسسات بین المللی مالی و هم چنان شرکای انکشافی افغانستان در کابل حمایت شان را از احداث این خط آهن اعلان کنند. این خط آهن در ظرف یک سال ساخته نمی شود، باید احداث این خط آهن به چند مرحله تقسیم شود و هزینه تخمینی این پروژه بین 4 الی 5 ملیارد دالر پیشبینی شده است.»

مقامات گفته اند در حال حاضر کار احداث خط آهن در شهر بندری حیرتان و مزار شریف به شدت ادامه دارد.

کار احداث این خط آهن حدود پنج ماه قبل به کمک مالی بانک آسیایی آغاز شده است.

نورگل منگل معین تخنیکی وزارت فواید عامه افغانستان که در سیمنیار روز یکشنبه صحبت می کرد، گفت که احداث خطوط آهن در این مناطق زمینه فعالیت های تجارتی با کشورهای آسیایی میانه را بیتشر فراهم می سازد.
وی در ادامه گفت:
« افغانستان عضو سه سازمان عمدهء اقتصادی منطقوی می باشد و فعلاً نیز می خواهد که به حیث شنونده در سازمان شانگهای عضویت حاصل کند.»

کار شناسان افغان نیز گفته اند احداث خطوط آهن در کشور به کارهای تجارتی سهولت فروان می بخشد و زمنیه صادرات اموال تجارتی افغانستان به سایر کشور ها را فراهم می کند.

گفته می شود با این که میوه، صنایع دستی، به خصوص قالین افغانی و فراورده های معدنی افغانستان در بازار های جهانی از شهرت و اهمیت خاص برخوردار است، اما سالانه به خاطر مشکلات در صادرات این اموال به بیرون از افغانستان تاجران و باغ داران افغان ملیون ها افغانی متضرر می شوند.


گزارش از فوزیه «احسان»
XS
SM
MD
LG