لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۴۶

واشنگتن پوست: اول باید جنگ را برنده شد و سپس مذاکره کرد


روزنامهء واشنگتن پوست می نویسد، اسناد محرم جنگ افغانستان که از سوی سایت «ویکی لیکس» افشا شد، فساد اداری در دولت افغانستان، دو رویی پاکستان و شدت و سرسختی طالبان را نشان می دهد.

با این که این همه موضوعات جدید نیستند، مگر نا امیدی مردم نسبت به جنگ افغانستان را افزایش می دهند.

روزنامه در ادامه می نویسد، اجماع نظر میان طراحان پالیسی خارجی واقعیت گرا، متحدان متردد ناتو و فعالان ضد جنگ در بارهء مذاکرات با طالبان رو به افزایش است.

آنها استدلال می کنند که به دولت افغانستان نه می توان چشم امید داشت، انتخابات اخیر ریاست جمهوری باعث بی اعتباری شد و روند دولت سازی ناکام ماند.

روزنامهء واشنگتن پوست در ادامه می نویسد، یگانه راه باقی مانده به نظر طرفداران حل سیاسی با طالبان این است که نه تنها باید طالبان صف متوسط در جامعه مدغم ساخته شوند، بلکه با رهبران طالبان که در پاکستان به سر می برند به شرط که حاضر باشند روابط خود را با شبکهء القاعده قطع کنند، نیز باید صلح و آشتی صورت گیرد.

روزنامهء واشنگتن پوست در ادامه می نویسد که برخی از افغان ها برای چنین یک دورنمای خود را آماده می سازند، خصوصاً اقشاری که خود را در جهت نادرست خط سرخ می بینند.

روزنامه از مدیر یک موسسهء حمایت زنان در افغانستان نقل قول کرده که می گوید، زنان چون نه می خواهند حقوق شان ضایع شود از صلح و آشتی با طالبان بیم دارند.

مکاتب دختران در مناطق زیر تصرف طالبان مسدود می باشند، زنانی که خارج از منزل کار می کنند، تهدید می شوند و فعالان سیاسی زن مورد حمله قرار می گیرند و کشته می شوند.

واشنگتن پوست می نویسد که طرفداران مذاکرات و تفاهم با طالبان در برابر این نگرانی ها می گویند که آنها با یک عمل انجام شده رو به رو هستند، حمایت حقوق زنان یک آرزوی مطلوب می باشد، ولی در شرایط فعلی ممکن نیست.

روزنامه می نویسد، کسانی که چنین استدلال می کنند، خود از واقعیت بی خبر اند. کسانی که شکست و ناکامی در جنگ افغانستان را پیش بینی می کنند، در کنار کسانی قرار می گیرند که ناکامی جنگ امریکا در عراق را پیش بینی کرده بودند.

در بارهء قضاوت نظامی آنها باید شک داشت، خاصتاً هنگامیکه نظامیان امریکایی یک خط مش جدید را در افغانستان دنبال می کنند که به پیروزی آن باور دارند.

روزنامهء واشنگتن پوست می نویسد که به خصوص نظر تفاهم و مذاکرات جدی با طالبان واقعبینانه نیست.

طالبان فکر می کنند که با ادامهء مبارزه خود جنگ را بلاخره برنده خواهند شد و عجله برای مذاکرات باور طالبان به پیروزی را بیشتر می سازد.

روزنامهء واشنگتن پوست در پایان مقاله از رییس سی، آی، ای، یا ادارهء استخبارات مرکزی امریکا نقل قول کرده که ماه گذشته در پاسخ به سوالی در مورد یک راه حل سیاسی میان امریکا و طالبان گفت:
« ما تا اکنون شواهدی را نه دیده ایم که طالبان به مصالحه و آشتی کدام علاقهء داشته باشند که اسلحهء خود را تسلیم و شبکهء القاعده را محکوم خواهند کرد و یا این که واقعاً در جامعهء مدنی مدغم خواهند شد. من به صراحت گفته می توانم، تا زمانیکه طالبان قانع ساخته نه شوند که امریکا جنگ را برنده می شود و طالبان شکست می خورند، به نظر من آشتی و مصالحه کدام معنی نه خواهد داشت.»

نویسندهء روزنامه واشنگتن پوست بعد از اقتباس این اظهارات رییس سی، آی، ای، مقالهء خود را به این جمله به پایان می رساند که بدیل واقعبینانه این است که اول باید جنگ را برنده شد و سپس مذاکره کرد.
XS
SM
MD
LG