لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۸:۱۷

«در چندین سال گذشته زنان در تصمیم گیرهای دولت نقش نداشته اند»


جمیله عمر رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان می گوید که در ظرف چندین سال گذشته زنان هیچ گونه نقشی در تصمیم گیری های دولت نداشته اند.

شماری از نهاد های جامعهء مدنی از حکومت افغانستان انتقاد می کنند که در طول چندین سال گذشته بر تعهدات خود در رابطه به نقش زنان در حکومتداری عمل نکرده است.

جمیله عمر رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر می گوید، با آن که حکومت افغانستان در زمینهء گسترش حضور زنان در حکومتداری وعده سپرده بود، اما هیچ گونه گام عملی برنداشته است.

وی در ادامه گفت:
« در سال های اخیر تلاش های زن ها دوباره به عقب برگشته و تعهدات دولت افغانستان جامهء عمل نپوشیده است. زنان افغانستان هیچ نوع نقش را در 10 سال اخیر تا به امروز در تصمیم گیری های اساسی دولت افغانستان نداشته اند. ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا همان طوری که متعهد است، به تعهدات خود دوباره عمل کند.»

گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر افغانستان هم چنان از حکومت می خواهد تا در بخش های تحصیلات زنان، ایجاد شورای علمای زنان و سهیم ساختن آنان در تصمیم گیری های دولت افغانستان توجه جدی نماید.

گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر این انتقاد ها و خواست ها را به اساس گزارش سروی که سال گذشته در ولایت های کابل، بامیان، ننگرهار، هرات و بلخ انجام شده است بیان کردند.

در بخش از این گزارش به نقل از یک مقام بلند پایهء حکومت افغانستان ذکر شده که زنان تجربه کافی در حکومتداری ندارند، بناءً برای آنان نقش جدی در زمینه داده نشده است.

اما حکومت افغانستان می گوید، تلاش کرده است تا زنان بتوانند در عرصه های گوناگون تبارز کنند.

داکتر حکیم عاشر رییس مرکز رسانه های حکومت در این مورد گفت:
« نقش زنان در نظام سیاسی افغانستان و در عرصه های مختلف دیگر، نسبت به هر وقت دیگر در گذشته فعال تر و بیشتر است. خانم ها در کابینه افغانستان حضور دارند و یا به حیث معین کار می کنند. این ها همه از تلاش های حکومت افغانستان است.»

شماری از کارشناسان به این باور اند که حکومت افغانستان زنان دارای سواد کم و بی تجربه را به برخی از پست های رهبری می گمارد تا از این طریق نقش آنان را در تصمیم گیری های حکومت ضعیف جلوه بدهد.

از سوی هم برخی از زنان افغان می گویند، زنانی که در سطح رهبری جا گرفته اند، هیچ گونه توجه به وضعیت زنان دیگر ندارند و کوشش می کنند تا بیشتر از همه متوجه منفعت خود باشند.

اما مقامات حکومت و زنانی که در کرسی های بلند دولتی کار می کنند این ادعا ها را رد می کنند.
XS
SM
MD
LG