لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۴۶

«کمیتهء نظارت از فساد اداری میتواند فعالیت ادارات دولتی و موسسات خارجی را نظارت کند»


یاسین عثمانی رییس کمیتهء جدید نظارت و ارزیابی مبازره با فساد اداری
در حالی که از نحوه برخورد اداره های مبازره با فساد اداری در برابر فساد انتقاد های زیاد وجود دارد، اما به گفته مقامات کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، با ایجاد این کمیته جلو فساد در موسسات خارجی هم گرفته خواهد شد.

یاسین عثمانی رییس کمیتهء جدید نظارت و ارزیابی مبازره با فساد اداری به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، قرار است برای این کمیته یک طرزالعمل کاری ساخته شود.

آقای عثمانی می گوید که این کمیته صلاحیت نظارت بر فعالیت های ادارات بین المللی را نیز دارد.
وی در ادامه گفت:
« این کمیته صلاحیت دارد که امور مربوط به فساد اداری را در داخل ادارات دولتی و هم چنان موسسات بین المللی نظارت و ارزیابی کند. علاوه بر آن تمام فعالیت های معاملات پولی و تدارکاتی موسسات بین المللی را هم نظارت کرده می تواند. به عقیده من جلو فساد اداری از موسسات بین المللی هم شاید گرفته شود.»

اخیراً سر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که ملیارد ها دالر در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده، وی یکی از عوامل حیف و میل این پول ها را موجودیت فساد اداری عنوان نموده است.

سر مفتش امریکا هم چنان گفته که از نحوهء مصرف پول در افغانستان کنترول مناسب وجود ندارد.

از سوی هم شماری از کارشناسان می گویند که ایجاد اداره ها و کمیته های مختلف سبب از بین بردن فساد اداری در کشور نمی گردد.

اسحاق اتمر یک تن از کارشناسان امور به رادیو آزادی می گوید که ایجاد همچو کمیته ها زمانی موثر خواهد بود که متهمان به فساد اداری را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید.
وی در ادامه گفت:
« اگر این کمسیون واقعاً همان صلاحیت را داشته باشد که قرارداد ها را مطالعه و فساد را مشخص و افشا کند و متهمین را به پنجه قانون بسپارند، بسیار گپ خوب است، اما اگر فساد مشخص شود و متهم شناسایی گردد، اما افشا نشود، به نظر من باز هم دوسیه نا مکمل باقی می ماند.»

موجودیت فساد اداری در اداره های دولتی کشور یکی از مشکلاتی است که رابطه حکومت افغانستان را با جامعهء بین المللی دچار تنش نموده است.

به باور شماری از کارشناسان، تا اکنون هیچ یک از اشخاص بلند پایه یی که متهم به فساد اداری باشد برای باز جویی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشده است.

شماری هم می گویند که ایجاد ادارات بیشتر در خصوص مبارزه با فساد اداری، خود سبب افزایش فساد اداری می گردد.
XS
SM
MD
LG