لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۵۲

پیشینهء ورزش عنعنوی بز کشی در افغانستان


بز کشی یکی از بازی ها و ورزش های خاص افغان هاست که بیشتر در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به راه انداخته می شود.

در بعضی از نوشته ها آمده است که سابقهء بز کشی در افغانستان به دورهء چنگیز خان بر می گردد.

نحوهء انجام بز کشی قسمی است که عدهء از سوار کاران که بنام چاپ انداز یاد می گردند سوار بر اسپ ها می کوشند تا لاشهء بز یا گوسالهء ذبح شده را از همدیگر بگیرند و آن را در دایره یی که بنام دایره حلال یاد می شود، بیندازند و نمره بگیرند.

در برنامهء این هفته در امتداد لحظه ها مطلب معلوماتی در باره بازی و ورزش عنعنوی بز کشی در افغانستان، پیشینهء آن و برخی از نکات جالب در بارهء این بازی تهیه شده است.

تهیه کننده: مهریه انوری

با کلیک روی متن، این برنامه را می توان شنید!
XS
SM
MD
LG