لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۸ حوت ۱۳۹۸ کابل ۰۵:۴۱

مردم با وصف مخالفت دولت ایران، تظاهرات را آغاز کردند


Iran -- Massive crowds of people, waving national flags and chanting "Death to Mubarak!" and "Death to America!" descend on Tehran's Azadi Square, 11Feb2011
دولت ایران به مخالفین اجازه نداده است که برای ابراز همبستگی با قیام ها درکشورهای عربی مظاهره کنند.

ماموران دولتی منازل رهبران مخالفین را نیزمحاصره کرده تماس های تلیفونی میرحسین موسوی یکی ازرهبران مخالفین را قطع کرده اند.

اما بازهم چندین گروه که ادعا می کنند با مخالفین ارتباط دارند می گویند امروز درتهران مظاهره می کنند.

پولیس صبح امروز منزل میرحسین موسوی یکی ازرهبران مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران را محاصره نموده ، خط تیلی فون اورا قطع کردند تا درتظاهرات که برای حمایت ازقیام ها درکشورهای عربی مدنظراست اشتراک کرده نه تواند.
این خبرازسوی ویب سایت میرحسین موسوی نشرشده است.


ویب سایت کلمه دات کام می نویسد به منزلی که درآن میرحسین موسوی وهمسرش زهرا رهنورد درتهران زنده گی می کنند پولیس وموترهای امنیت فرستاده شده است.

پولیس رفت وآمد به منزل مذکور را مانع شده است.

خبرمی افزاید که همۀ خط های تلیفون منزل به شمول تلیفون های موبایل میرحسین وهمسرش غیرفعال ساخته شده است.

ویب سایت کلمه می نویسد این اقدامات غیرقانونی وفشار ازسوی وزارت داخلۀ ایران به خاطراعمال می شود تا موسوی وهمسرش درراه پیمایی که برای ابراز همبستگی با مردم مصر وتونس قرار است به راه انداخته شود اشتراک کرده نتوانند.

میرحسین موسوی ومهدی کروبی رهبران جنبش مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی به نام "موج سبز" خواستارمجوز ازدولت شده بودند تا برای ابراز همبستگی با مردم مصر وتونس امروز درتهران مظاهره کنند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران ازقیام درکشورهای عربی پشتیبانی کرده، اما وزارت داخله اجازۀ تظاهرات را به مخالفین نه داده است.

مسوولان دولتی به این باوراند که این تظاهرات امکان دارد به چنان راه پیمایی های وسیع ضد دولتی مبدل شود که یک سال قبل به دنبال اعلان انتخابات مورد نزاع ریاست جمهوری درایران صورت گرفت.

با این که وزارت داخلۀ ایران مجوزبرگزاری تظاهرات را نه داده است ، چندین گروه که ادعا ی ارتباط با جنبش مخالفین را دارند گفتند که برای ابراز همبستگی با قیام ها درکشورهای عربی اواخرامروز درتهران مظاهره می کنند.

مهدی کروبی ازمدت تقریبا یک هفته به این سو درمنزلش تحت نظارت قرار دارد.
XS
SM
MD
LG