لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۴:۰۷

«تهدید تجزیهء پاکستان، از مناطق قباییلی نه، بلکه از پنجاب آغاز خواهد شد»


هرچند در کشورهای غربی چنین عقیده وجود دارد که مناطق قبایلی پشتون نشین در قلمرو پاکستان منبع اساسی تهدید تروریستی برای امریکا و غرب می باشد و اگر یک روز برای تجزیه پاکستان که دوست نزدیک امریکا می باشد، خطر ایجا شود منشا آن هم همین مناطق کوهستانی پشتون نشین خواهد بود

اما به نوشتهء نشریهء نیشنل انترست چه در رابطه با تهدید دراز مدت افراط گرایی و چه هم در ساحه تجزیه پاکستان خطر اساسی از این مناطق ریشه نخواهد گرفت، بلکه در سرک های شهرهای بزرگ پنجاب از جمله لاهور این طرح ها جوانه خواهد زد، زیرا اولاً مراکز و مدارس اسلامی و افراطی در پنجاب مستقر می باشند. از سوی دیگر مردم پنجاب اند که در سیاست فعلی و آیندهء پاکستان نقش اساسی دارند. عدم رضایت آن ها دروازهای تجزیه پاکستان را باز خواهد کرد.

نیشنل انترست می نویسد:
ستراتیژی ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان به این متمرکز است که کمک این کشور را در تلاش ها برضد طالبان در افغانستان جلب کند.

اما به نوشته نشریه نیشنل انترست در راه رسیدن به این هدف دو مشکل عمده وجود دارد. اول اینکه رسیدن به چنین هدف طوری که خود دیپلومات های امریکایی در پاکستان هم می گویند، به شکل کامل هرگز ممکن نخواهد بود.

محاسبات ستراتیژیک پاکستان و احساسات موجود بین مردم این کشور، برداشتن چنین قدم را توسط حکومت آن نا ممکن می سازد، مگر این که امریکا برضد هند از پاکستان بیشتر حمایت کند که امریکا به این اقدام دست نخواهد زد.

مشکل دوم پاکستان اینست که فعلاً باید حیثیت ستراتیژیک خودرا به درجهء سابق اعاده کند و اولویت ستراتیژیکش را برای امریکا دوباره بدست آورد.

به نوشتهء نشریه دلچسپی امریکا به جنگ افغانستان موقتی می باشد و شاید در دراز مدت این هم مهم نباشد که قوای امریکا در افغانستان پیروز می شوند و یا شکست می خورند. در این جنگ شاید برای امریکا همین کافی باشد که به آبروی اردوی قدرتمند آن صدمه وارد نشود.

اما بر عکس آن خطرات تروریستی دراز مدت که از مناطق شرقی پاکستان سرچشمه می گیرد نه تنها برای اردو و حکومت امریکا بلکه برای هر تبعهء این کشور، از اهمیت حیاتی و دوامدار برخورد دار است.

از این رو اگر هدف نجات پاکستان باشد، در آن صورت نبودن پیروزی کامل در جنگ افغانستان آنقدر مایوس کننده نخواهد بود.

از سوی دیگر به نوشته نیشنل انترست خطر اصلی برای تجزیه و سقوط پاکستان نیز از مناطق کوهستانی پشتون نشین سرچشمه نخواهد گرفت، بلکه این حرکت از صوبهء پنجاب منشأ می گیرد، زیرا به نوشتهء این نشریه تجزیهء پاکستان بیشتر به نفع شهرهای بزرگ مانند لاهور و دیگر شهرهای پنجاب می باشد نه مناطق پشتون نشین .

در عین حال برای مردم امریکا و دیگر کشورهای غربی تهدید اساسی تروریزم از مردم بی سواد و مناطق محروم پشتون نشین سرچشمه نمی گیرد، بلکه این خطرات از آن گروه های اسلامی منشأ می گیرد که در پنجاب متمرکز اند و نه تنها در پاکستان شبکه های بزرگ فعالیتی دارند، بلکه در غرب هم ارتباطات وسیع دارند.

نیشنل انترست بار دیگر به حفظ آبروی اردوی امریکا در جنگ افغانستان اشاره کرده می نویسد که اگر افغانستان از همین سبب برای امریکا اولویت داشته باشد، در آن صورت بجاست که قوای امریکا در مناطق پشتون نشین قلمرو پاکستان تلاش های خود را متمرکز بسازد، زیرا مراکز اصلی طالبان در همین مناطق می باشد.

نویسندهء در نشریه نیشنل انترست می نویسد پیروزی در جنگ برای هر اردو و هر کشور مهم است اما برای امریکا پیروزی در جنگ افغانستان نسبت به افغانستان بیشتر به بخاطر پاکستان مهم می باشد، زیرا بحران افغانستان پاکستان را هم بی ثبات می سازد.

پاکستان برای امریکا اهمییت بیش از حد دارد زیرا این کشور 184 ملیون نفوس دارد که شش برابر نفوس افغانستان و عراق می باشد.

اما به نوشتهء نشریه اکثریت مردم پاکستان در قشر های مختلف جامعه آن با طالبان افغان همدردی و همنوایی دارند ، از این رو جنگ امریکا در خاک پاکستان و تقاضای همکاری از حکومت پاکستان در این جنگ، حکومت پاکستان را ضعیف می سازد.

به نوشتهء نویسنده مقاله در نشریه نیشنل انترست مردم پاکستان به خاطر عقاید دینی و مذهبی با طالبان همدردی ندارند، زیرا این عقاید برای اکثریت مردم پاکستان بیگانه می باشد ، اما مردم پاکستان همان طوری که در دوران تجاوز شوروی، به مجاهدین کمک کردند که بر علیهء اشغال گران جنگ کنند، امروز هم طالبان را به حیث یک قوای مقاومت علیهء اشغال گران خارجی می بینند.
XS
SM
MD
LG