لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۳:۲۰

رییس دافغانستان بانک گزارشات بی توجهی این بانک در قبال کابل بانک را رد کرد


عبدالقدیر فطرت رییس دافغانستان بانک
مقامات دافغانستان بانک با پذیرفتن شماری از نارسایی ها، گزارش های تحقیقی را به شدت رد نمودند که در آن دافغانستان بانک بخاطر جلوگیری از بحران کابل بانک به بی توجهی متهم شده است.

عبدالقدیر فطرت رییس عمومی دافغانستان بانک با رد تمام گزارشات عزیز الله لودین رییس ادارهء عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری مبنی بر بحران کابل بانک، آن را نا تکمیل و پر از چالش دانست، اما این را نیز پذیرفت که دافغانستان بانک با وجود ظرفیت پایین در جلوگیری از بحران کابل بانک نا کام بوده است.
وی گفت:
« ما وظایف نظارتی را به وقت معین انجام داده ایم، این درست است که اشتباهاتی هم صورت گرفته و ادارهء نظارتی ما در اوایل ضعیف بود که فساد را در روز اول کشف کند، دوم این که کشف تقلب و فساد در یک اداره یی که دست کارمندان در آن دخیل باشد، خیلی مشکل است.»

آقای فطرت عامل ایجاد بحران در کابل بانک را سهمدارن و ادارهء کابل بانک عنوان کرد.

در گزارش های نشر شده در مورد بحران کابل بانک آمده است که استخبارات افغانستان در مورد بحران کابل بانک قبلاً به دافغانستان بانک خبر داده بود، اما آقای فطرت می گوید که در این مکتوب در باب کدام مشکل مشخص توضیحات ارایه نشده است.

کابل بانک که در حال حاضر در دو بخش تقسیم شده است، بعد از آن به بحران مواجه شد که شماری از سهمداران ملیون ها دالر را بطور غیر قانونی از بانک خارج نموده در داخل و خارج از افغانستان جایداد هایی را برای خود خریده اند.

دافغانستان بانک می گوید: 579 ملیون دالر بطور قرضه و حدود 400 ملیون دالر به شکل تکتانه از این بانک بیرون شده است و در این روز ها تلاش می شود این پول ها مسترد شود.

محمد نثار یوسفزی مدیر تصفیهء کابل بانک در مورد چنین گفت:
« تا حالا 60 ملیون دالر امریکایی از قروض کابل بانک جمع آوری شده و در عین زمان حدود 100 ملیون دالر امریکایی دارایی های کابل بانک شناسایی شده که از طریق داوطلبی فروش آنها پی یک دیگر آغاز شده است.»

دافغانستان بانک بعد از آن که صلاحیت کابل بانک را بدست گرفت، کابل بانک را بدو بخش، خوب و بد تقسیم نمود.

مقامات می گویند: بخش خوب آن در چو کات نوی کابل بانک به فعالیت ادامه می دهد و بخش بد آن بخاطر تصفیه تحت ارزیابی قرار دارد.

این در حالی است که بحران کابل بانک منجر شده است که مردم در افغانستان کمتر به نظام بانکداری به خصوص بانکداری خصوص اعتماد داشته باشند.


فیض الله قرداش
XS
SM
MD
LG