لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۵۰

امراض ساری و اسهالات در افغانستان افزایش یافته است


آلوده گی محیط زیست، بلند رفتن درجه حرارت، خوردن میوه و ترکاری های نا پاک، عدم مراجعه به موقع به داکتر و شفاخانه، باعث شده است که با فرارسیدن موسم گرما امراض مختلف میکروبی و اسهالات افزایش بیشتر یابد.

شفاخانه ها، کلینیک ها، معاینه خانه های شخصی بخصوص در شهر کابل پر از مریضانی است که بیشتر از بیماری اسهالات شکایت دارند.

گفته می شود، بیشتر این بیماران را کودکان تشکیل می دهند.

شماری از والدین اطفال که بخاطرعلاج به شفاخانه اطفال ایندراگاندی در کابل مراجعه نموده اند در مورد چنین می گویند:
« اسم من غازی باشنده قلعهء زمان خان کابل استم. آلودگی محیط زیست سبب این چنین امراض می شود.»

« نام من امیر جان است. طفلم مریض است به شفاخانهء میوند مراجعه کردیم مسوولین شفاخانه میوند گفتند که به این شفاخانه باید طفل ما را انتقال بدهیم.»

« فکر کنم از اثر بی توجهی خودم طفلم مریض شده و وی را نزد داکتر آورده ام.»

داکتر نورالحق یوسفزی رییس یگانه شفاخانه دولتی برای اطفال می گوید: در این روزها بیش از 50 درصد مریضانی که به شفاخانه اطفال ایندرا گاندی مراجعه می کنند، مصاب به اسهالات اند.

داکتر یوسفزی در مورد تداوی این اطفال به رادیو آزادی گفت:
« تعداد مجموعی مریضان که روزانه به ما مراجعه می کنند بین 500 الی 1000 نفر می رسد که حدود 50 فیصد این مریضا ها مصاب به امراض ناشی از اسهالات می باشند. به خاطر تداوی بهتر این ها، هشت داکتر داخله موظف شده اند.»

رییس شفاخانه اندراگاندی می گوید: 63 درصد از باشنده گان شهر کابل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و همچنان پایین بودن میزان آگاهی صحی در بین والدین و اعتقاد به عنعنات ناپسند از جمله عوامل شیوع امراض ساری بخصوص اسهال شده است.

به باور داکتر یوسفزی، برای جلوگیری و وقایه این امراض تنها داشتن داکتر و شفاخانه مجهز کافی نیست، بلکه سایر ارگان ها نیز در تداوی به موقع مریضان مصاب می تواند موثر باشند.

رییس شفاخانه اطفال این موثریت را چنین برشمرد:
« صحت یک پدیدهء چندین سکتوری یا مولتی سکتوریل است. تنها داکتر و وزارت صحت عامه مسوولیت تامین صحت را ندارند و تنها هم نمی توانند صحت را تامین کنند. اگر ما مادر با دانش داشته باشیم نسبت به مادر بیسواد بیشتر موثرتر عمل می کند. اگر ما راه درست نداشته باشیم و وسیلهء ترانسپورتی درست در اخیتار نداشته باشیم، مریض دیرتر در کلنیک و مرکز صحی می رسد. اگر ما آب آشامیدنی درست، شرایط رهایشی و اقتصاد درست داشته باشیم، حالت صحی ما به شکل اتوماتیک خوب می شود.»

گفته می شود، اکثراً شفاخانه های دولتی بخصوص شفاخانه اطفال تا هنوز با وسایل چندین سال قبل و کلاسیک به تداوی مریضان می پردازد و به وسایل و تجهیزات جدید که جوابگوی نیازمندی های بیماران باشد، دسترسی ندارد.

گزارش ها نشان می دهند که شفاخانه ها بیشتر از گنجایش، مریضان را می پذیرند و این مساله سبب می شود تا از مریضان به طور درست در شفاخانه ها مراقبت صورت نگیرد.

اما شماری از نهاد هایی که در بخش محیط زیست فعالیت می کنند، در مورد سایر آلودگی های محیطی و عدم توجه مردم به حفظ محیط زیست، از نوع دیگر آلودگی خطرناک که بخصوص در شفاخانه ها تجمع نموده اند سخن می زنند.

عبدالولی مدقق معاون پروگرام های محیط زیست سازمان ملل در افغانستان در مورد آلودگی های محیطی در کشور و اثرات آن در شیوع امراض مختلف به رادیو آزادی چنین گفت:
« آلودگی های که در طبعیت موجود است، آلودگی های است که از سکتور صحت به جود می آید. چیزهای ضاید در بخش صحت به وجود می آید که آنها مضر می باشند. اگر آلودگی های کلنیکی به شکل باز گذاشته شود، آنها به خاک و آب نفوذ کرده و بلاخره وقتی که آب و خاک آلوده شد، صحت افراد نیز در مخاطره قرار می گیرد.»

اما مقامات وزارت صحت عامه با تایید شیوع همه سالهء امراض ساری و اسهالات بخصوص در شهر کابل که تراکم نفوس نسبت به ولایات بیشتر است از تلاش ها در جهت کاهش این چالش ها و رسیدگی به مصابین این امراض گزارش های ارایه می کنند.
داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامهء افغانستان می گوید: در صورت شیوع امراض اسهالات تا حدودی آمادگی ها از سوی این وزارت گرفته شده است:
« ما یک تعداد ادویه، تجهیزات و تیت های ایمرجنسی یا کیت های دوایی را به حوزه ها جابجا کردیم تا در صورتیکه کدام حادثهء اضطراری مخصوصاً به ارتباط بیمار اسهلات حاد شیوع می کند، به اسرع وقت به خدمت هموطنان خود رسیده باشیم.»

خانم دلیل این همه تلاش ها را در عدم همکاری مردم در حفاظت از محیط زیست و حد اقل شستشوی دست ها در وقت خوردن غذا، بی نتیجه می داند.

به گفته کارشناسان امور صحی، عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی و بی توجهی نه تنها به شهر، بلکه به منازل رهایشی از سوی ساکنان کابل و تجمع کثافات در کوچه و بازار نیز سبب شده است که مردم به امراض تنفسی و ساری دچار شوند.


فیض الله قرداش
XS
SM
MD
LG