لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۸:۱۲

شماری از متقاعدین از موجودیت فساد در ریاست تقاعد افغانستان شکایت دارند


شماری از افراد متقاعد از موجودیت فساد در ریاست تقاعد افغانستان شکایت می کنند.

در حالیکه مقامات مسوول حکومت افغانستان در گذشته از روی دست گرفتن برنامه های مشخص به منظور تنظیم پرداخت معاشات متقاعدین اطمینان داده اند، اما تعدادی از افراد متقاعد می گویند که حکومت در بخش رسیده گی به مشکلات آنان توجه نکرده است.

این متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در ریاست تقاعد فساد به پیمانه ی گسترده وجود دارد و به مشکلات آنها اصلاً توجه صورت نمی گیرد.

آنها از نهاد های مسوول می خواهند تا بخاطر پرداخت بهتر معاشات شان اقدام جدی کنند:

« شش ماه می گذرد که دنبال پول تقاعد خود می گردم، مسوولین می گویند برو یک هفته بعد بیا، می آیم باز می گویند برو یک ماه بعد بیا باز می آیم.»

« بدون واسطه کار پیش نمی رود،هوا بی نهایت سرد است و ما هم ریش سفید هستیم، هر سال که برای گرفتن معاش تقاعد خود می آیم دو یا سه ماه پشت کار هایش می گردیم.»

« مسوولین ما را به بالا روان می کنند، منزل چهار می روم، منزل سه می روم، منزل دو می روم، منزل اول می روم، تا حال پول تقاعد خود را بدست نیاورده ام اما از پا افتیدم، فرستادن پشت نخود سیاه خود نیز فساد اداری است.»

« پس به ما جواب بدهند که پول نمی دهیم بروید و راه تان را بگیرید و اگر ما مردم را به جمع مرده حساب کرده اند هم بگویند.»

« هیچ کس به داد ما نمی رسد، هدف شان این است که پول می خواهند، ما پول نداریم.»

« رویه ی کارمندان با متقاعدین تحقیر آمیز است، تنبه و تیله و ازدحام است، چگونه کشور است؟ دوازده هزار معاش تقاعد ام است، آن را هم در بیست روز گرفته نمی توانم.»


به اسا س معلومات ریاست تقاعد در حال حاضر در افغانستان حدود یک صد و بیست هزار فرد متقاعد وجود دارند که بلند ترین معاش آنان 52 هزار افغانی و پایین ترین آن هشت هزار افغانی است.

گل محمد منتظر رییس تقاعد افغانستان در پاسخ به این انتقادات می گوید که رشوه و فساد در این اداره وجود ندارد.

به گفته ی آقای منتظر، اگر شخصی در این اداره اقدام به گرفتن رشوت نماید، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

آقای منتظر دلیل شکایت مردم از طویل بودن این پروسه را چنین بیان می کند:

« اصل مشکل ریاست تقاعد اینست که ما در سال 1390 تقریباً سه میلیارد و 450 میلیون افغانی تقاضا کرده بودیم.
اما امسال برای ما بیشتر از دو میلیارد و شش صد و پنجاه میلیون افغانی داده شده است.
فعلاً تخصیص نداریم، منتظر هستیم که در کدام تاریخ به ما پول می دهند.
دیگر اینکه به اساس تقسیم اوقات کار می کنیم، توزیع معاش تقاعد وزارت خانه ها را در ماه های مختلف تقسیم بندی کرده ایم و تا ماه حوت این پروسه ادامه خواهد داشت.
ما قادر نیستیم تا به یکباره گی همه کارهای متقاعدین را در یک روز بررسی کنیم و این یک امر ناممکن است.
مساله دیگر اینکه تعدادی از افراد ادعا دارند که از ولایات می آیند در حالیکه ما به جز از سه ولایت در تمام ولایت ها مدیریت تقاعد داریم می توانند به آنجا مراجعه کنند.»


وزارت مالیه افغانستان می گوید که به این مشکل ریاست تقاعد افغانستان رسیده گی خواهد شد.

عزیز شمس سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:

« در آغاز سال وقتیکه بودجه پیش بینی می شود به اساس تعداد افرادیکه این ها با احصاییهء خود داشته اند، پیش بینی به همان اساس صورت گرفته بود و مطابق همان پیش بینی بودجه تا آخر سال تخصیص یافته بود، زمانیکه تصمیم گرفته شده که افزایش در حقوق متقاعدین به عمل آید این موضوع سبب شد که بالاتر از پول پیش بینی شده به مصرف برسد روی همین دلیل ریاست تقاعد با کمبود بودجه مواجه شد.
ریاست تقاعد پیشنهاد جدید را به وزارت مالیه ارایه کرده که در ربع آخر سال یک بودجهء جداگانه بدست بیاورند که شاید این پول در همین روز ها برای شان پرداخته شود.»


به اساس معلومات ریاست تقاعد افغانستان سن تقاعد در افغانستان شصت و پنج سال و دوره مدت خدمت 40 سال است.

هر فرد با در نظر داشت مدت خدمت اش سالانه معاش تقاعد بدست می آورد.

شکایات در مورد عدم توجه دولت در مورد مشکلات متقاعدین در حالی به نشر می رسد که پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تعهد کرده بود که به هدف تنظیم بهتر پرداخت معاشات متقاعدین و ایجاد اصلاحات در این پروسه اقداماتی را انجام می دهد.
XS
SM
MD
LG