لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۲ حوت ۱۳۹۸ کابل ۰۷:۱۹

پالیسی برگشت مهاجران افغان، بزرگترین اشتباه "یو ان اچ سی آر"


مهاجرین برگشته به کشور هنگام اخذ کمک های "یو ان اچ سی آر" صف بسته اند
سازمان ملل متحد می گوید، تعداد مهاجران افغانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند، تقریباً به یک چهارم نفوس این کشور می رسد.

به گفتهء یو ان اچ سی آر یا کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، تعداد زیاد این بازگشته ها یا بی خانه اند و یا هم در خیمه ها زنده گی می کنند.

پیتر نیکولاس، رییس این اداره در افغانستان می گوید، ادارهء به رهبریش نه توانسته است تا برای افغانانی برگشته، زمینهء کار و امرار معاش را فراهم سازد.

نیکولاس در بارهء پالیسی که یو ان اچ سی آر از سال 2002 به هدف برگشت مهاجران افغان در پیش گرفته گفت، این پالیسی نادرست و بزرگترین اشتباهی بود که کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان تا حال مرتکب شده است.

اما به گفتهء وی سازمان ملل متحد اکنون هم در جستجوی راه های است که بتواند برای عودت کننده های افغان زمینهء امرار معاش به طور دوامدار را مساعد سازد.

قرار است در ماه اپریل سال آینده، سازمان ملل متحد کنفرانسی را برگزار کند که در آن بالای ستراتیژی جدید و دراز مدت این سازمان به هدف برگشت مهاجران افغان به کشور شان، بحث می شود.

نماینده های ایران و پاکستان نیز درین کنفرانس شرکت خواهند کرد.

پیتر نیکولاس، رییس یو ان اچ سی آر در افغانستان، هنگامی این سخنان را گفت که به مهاجران بازگشتهء افغان در حاشیهء کابل، مواد کمکی توزیع می کرد.

این مواد شامل گندم، کمپل ذغال و لباس می شد. پیتر نیکولاس گفت، باید برای کسانی که به افغانستان بر می گردند، کار پیدا کنیم.

وی افزود، اگر در یک قریه، پنج سرک ساخته شود، یک دهقان می تواند با استفاده از آن تولیدات زراعتی خود را به بازار عرضه کند، اما این پروژه تاثیر مستقیم روی زنده گی مهاجری که تازه به افغانستان برگشته نمی گذارد، زیرا او چیزی برای عرضه کردن و یا انتقال دادن به مارکیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد، به هر خانوادهء عودت کننده، در هنگام برگشت آنان 150 دالر کمک می کند.

این پول برای پرداخت کرایهء راه و مصارف یک ماه این خانواده پرداخته می شود. اما محمد طاهر، مردی که یکی از عودت کنند هاست به اسوشیتد پرس گفته است، این پول خیلی ناچیز است.

محمد طاهر می گوید، از برگشت به کشورش خوشحال است اما از مجبوریت در محلی زنده گی می کند که نه برق دارد و نه آب پاک آشامیدنی.

گفته می شود که حدود شصت و شش هزار افغان تنها در جریان سال جاری عیسوی به کشور شان عودت کرده اند.

تعداد کسانی که پس از فروپاشی رژیم طالبان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند به بیش از پنج ملیون تن می رسد.

در حالی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد، تعداد افغانانی که هنوز هم در هجرت به سر می برند و درین اداره راجستر اند، به حدود سه ملیون تن می رسد.
XS
SM
MD
LG