لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۴۹

گوشت گرگ، شغال و جیره برای درمان بیماری ها در تاجکستان


در مورد اینکه گوشت شغال برای درمان بیماری سرما خوردگی و یا هم برخی اعضای گرگ برای تقویت باری داری موثر است می توان اندیشه کرد و تردید را به خود راه داد؛ اما در مورد اینکه استفاده از آن در برخی مناطق تاجکستان در طبابت سنتی که در افغانستان به نام طبابت یونانی یاد می شود، مروج است جای تردید وجود ندارد.

نظیر جان نظیروف باشندهء ولایت جنوبی ختلان در تاجکستان که مبتلا به مریضی سل یا توبرکلوز می باشد، یکی از بیمارانیست که خوردن گوشت جیره را بر درمان و شش ماه بستری شدن در شفاخانهء رسمی تداوی امراض توبرکلوز ترجیح داده است، می گوید:
«زمانی که انسان مریض می شود به هر در و دروازه می رود و از همهء امکانات استفاده می کند. می گویند گوشت جیره و خارپشتک برای تداوی مریضی من مفید است. من هم برای یک شکارچی فرمایش داده ام که برایم جیره شکار کند.»

مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد:
اینگونه اقدامات و تصامیم مریضان، داکتر ها را در تاجکستان دستپاچه و نگران ساخته است. رحمت الله جوریف داکتر مرکز تداوی بیماری توبرکلوز در شفاخانهء منطقوی کولاب تاجکستان می گوید:
«ما به بیماران می گویم که گوشت جیره به هیج وجه نمی تواند بیماری سل یا توبرکلوز را تداوی کند و راه کوتاه برای تداوی مریضی توبرکلوز وجود ندارد.»
داکتر رحمت الله جوریف تایید می کند که یک تعداد مریضان با ابراز ناراحتی و بی حوصله گی از مدت طولانی تداوی بیماری توبرکلوز به طریقه ها و شیوه های تداوی خودسرانه رجوع می کنند.

داکتر حسین رحمانوف معاون مرکزملی بیماری های قلبی و سرطان در شهر دوشنبه می گوید، دیده می شود که تداوی سنتی در بین بیماران امراض افسرده گی، بی خوابی، عقامت و دردهای مزمن بیشتر مروج است.
وی می گوید، اما در برخی موارد دیده می شود که بیماران مریضی های خیلی جدی تر نیز به تداوی سنتی مراجعه می کنند.

در برخی مناطق کولاب تاجکستان که سطح بیماری توبرکلوز بلند است، یک کیلوگوشت جیره 40 سامانی یا حدود 8 دالر امریکایی قیمت دارد. در شرایطی که خدمات صحی در تاجکستان رایگان است، در برخی موارد تداوی سنتی برای بیماران خیلی قیمت تمام می شود.
اما دولت مراد جمعه یف یک کارشناس مسایل اجتماعی مستقر در شهر دوشنبه می گوید، مردم توانایی پرداخت قیمت تداوی را در شفاخانه های رسمی و قدرت خریداری ادویهء طبی را ندارند و روی همین دلیل به تداوی سنتی رجوع می کنند

مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد:
در شرایطی که نظیر جان نظیروف باشندهء ولایت جنوبی ختلان منتظر است تا گوشت جیره بر مریضی توبرکلوزش تاثیر کند و شفا یابد؛ اگر یک نظرخواهی توسط مرکزملی بیماری های قلبی و سرطان انجام داده شود، بر دلایل اینکه چرا بیماران در تاجکستان بیشتر به تداوی های سنتی روی آورده اند، روشنایی بیشتر خواهد افگند.

XS
SM
MD
LG