لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
دوشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۳۲

سیستم معاشات کارمندان دولتی تا سطح ولسوالی ها گسترش می یابد


وزارت مالیه افغانستان می خواهد، قرارداد تادیه معاشات کارمندان دولتی را به بانک هایی واگذار کند که مطابق به شرایط وزارت مالیه عمل کنند.

مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گویند، آنان تلاش دارند تاسیستم تادیه معاشات کارمندان دولتی را از طریق بانک های خصوصی به سطح ولسوالی ها گسترش دهند تا سیستم تادیه معاشات کارمندان دولت به طور شفاف انجام صورت گیرد.

محمد آقا رییس خزاین وزارت مالیه افغانستان به روز دوشنبه به رسانه ها گفت، آنان با بانک های قرارداد می کنند که توان عرضه خدمات بانکی را به سطح ولسوالی ها داشته باشند:
«برای فعلاً ما یک قرارداد دیگری داریم، در این قرارداد ها شش بانک سهم گرفته اند. و این قرارداد تحت کار ما قراردارد انشاالله با منظور شدن این قرارداد که با بانک های خصوصی صورت می گیرد ما می توانیم سیستم تادیه معاشات را به سطح ولسوالی ها گسترش دهیم.»

برای اولین باردرافغانستان سیستم تادیه معاشات برای کارمندان دولتی از طریق بانک های خصوصی در سال 1384 فعال گردید.

به اساس معلومات وزارت مالیه در حال حاضر چهارصد و پنجاه هزار کارمندان دولت از طریق بانک های خصوصی معاشات شان را دریافت می کنند.

در حال حاضر سیستم تادیه معاشات کارمندان دولت در افغانستان از طریق چهار بانک خصوصی صورت می گیرد که شامل نوی کابل بانک، عزیزی بانک، میوند بانک و باختر بانک می گردد.

رییس خزاین وزارت مالیه می گوید، افغان یونایتید بانک و حبیب بانک دو بانک خصوصی دیگر اند که آفرهای شان را برای این وزارت سپرده و می خواهند تا مطابق به شرایط این وزارت خود را اعیار سازند.

شماری از کارمندان دولتی از این اقدام وزارت مالیه افغانستان استقبال کرده و گفتند، آنان معاشات شان را از طریق بانک های خصوصی به طور منظم دریافت می کنند:

«نام من محمد ایوب است من پولیس هستم، من فکر می کنم نظر به گذشته ها بسیار سهولت ایجاد شده وقتی به بانک میروم کارت خود را میدهم بدون کدام مشکل معاش مرا برایم می دهد. نام من محمد ظاهر برکت است، کارمند وزارت انکشاف شهری هستم پول هم درست است هر طوری که ما خواسته باشیم پول را بدست بی آوریم برای ما همان پول را می دهد بسیار سهولت است. در گذشته مشکلات این بود که خطر گم شدن معاشات بیشتر بود، چندین واقعه صورت گرفت که نفر از موتر پائین شده و معاشات را از نزد متمد بردند، سهولت اینست که یکی خطر گم شدن معاش نیست و دیگر اینکه در هر جا و هر وقت که خواسته باشی معاش را به سهولت بدست آورده می توانی.»

اما گفته می شود که تا حال تمام ادارات دولتی شامل این سیستم نگردیده و کارمندان شماری از ادارات دولتی هنوز هم معاشات شان را از نزد متمد اخذ می کنند.

هرچند این سیستم از بسیار گذشته ها رایج بوده است، اما برخی از کارشناسان بر تغییر این سیستم تاکید داشته و می گویند، برای کارمندان دولت باید سهولت های بیشتر ایجاد گردد.

اینکه وزارت مالیه افغانستان تا چه مدتی این سیستم را به طور مکمل آن در تمام افغانستان تطبیق می کند این مساله با گذشت زمان واضح خواهد شد.
XS
SM
MD
LG