لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۷ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۱:۲۴

هرات: 120 قضیه جرایم اطفال امسال در څارنوالی ثبت شده است


مسوولان ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات می گویند، از آغاز سال جاری تاکنون 120 دوسیه جرایم اطفال را ثبت کرده اند که این ارقام نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش را نشان را نشان میدهد.

آنان می گویند، بزرگترین جرایم که اطفال مرتکب آن شده اند قتل، سرقت جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی و مواد مخدر می باشد.

گرچه مسوولان ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات از کاهش سی درصدی جرایم اطفال نسبت به سال گذشته سخن می زنند ولی این بدان معنی نیست که این امر بر اساس کدام برنامه خاص صورت گرفته باشد.

څارنپال ماریا بشیر رییس څارنوالی استیناف ولایت هرات می گوید در حال حاضر120 دوسیه ازجرایم مختلف اطفال دراین ولایت ثبت شده که مرتکبین آن دربخش اصلاح وتربیت اطفال زندانی هستند.

خانم بیشر میگوید درمیان این تعداد ازافرد یکصدو هفت تن شان پسران وبیست وشش تن دیگرشان را دختران تشکیل میدهند.

او میگوید بیشترمرتکبین جرایم دربخش اصلاح وتربیت اطفال کسانی هستند که به خانواد ه ها ارتباط داشته ولی درمیان آنان اطفال کنارسرک و دارالایتام ها نیزوجوددارند.

به گفته خانم بشیربزرگترین جرایم که اطفال را درولایت هرات به زندان فرستاده است دست داشتن درسرقت های گوناگون، مواد مخدر،قتل وجرایم ضد امنیت داخلی وخارجی است.

بصیره محمدی رییس کاراموراجتماعی شهداء ومعلولین درولایت هرات نیزازاین وضعیت ابراز نگرانی می کند.

خانم محمدی میگوید فقر اقتصادی واعتیاد شماری ازوالدین اطفال را دراین ولایت به مشکلات مختلف کشانده است.

او گفت بیشتراین اطفال را کسانی تشکیل میدهند که والدین شان آنان را مجبور به گدایی کرده تا آنان بتوانند ازاین طریق مشکلات اقتصادی شان را کاهش دهند.

خانم محمدی ادعا میکند که اداره تحت امرش برنامه های را به خاطرجلوگیری ازافزایش اطفال کنارسرک دراین ولایت روی دست دارد.

او گفت به اساس سروی که سال گذشته ازسوی دفتر یونیسف درولایت هرات انجام شده است بیش از7500 طفل کنارسرک درولایت هرات شناسایی شده واحتمال میرود که ازآن زمان تاحال آمارشان افزایش یافته باشد.

ازسوی دیگرعبدالعظیم اکید مسوول بخش حمایت ازاطفال دردفترکمیسیون مستقل حقوق بشردرولایت هرات میگوید نبود یک برنامه منظم به خاطرجلوگیری ازاین وضعیت عواقب خطرناک را به دنبال دارد.

آقای اکید میگوید درصورتیکه مشکلات اقتصادی خانواده های این اطفال ازسوی نهادهای مختلف برطرف نگردد احتمال آن وجود دارد که جرایم اطفال افزایش یابد.

اوگفت مخالفان مسلح دولت میکوشند تابااستفاده ازکودکان کنارسرک وبی سرپرست برنامه های تخریبکارانه شان را سازماندهی کنند.

گفته میشود که ولایت هرات درغرب افغانستان بیشترین آمارکودکان بی سرپرست وکنارسرک را نسبت به سایرولایات افغانستان ازآن خود کرده است.

این مشکلات درحالی مطرح میشود که همه ساله شماری ازکودکان افغان بدون والدین شان به صورت اجباری توسط ماموران ایرانی به ولایت هرات انتقال داده میشوند.

این تعداد ازکودکان درنبود پدرومادرشان دراین ولایت سرحدی یادست به گدایی زده ویااینکه درچنگ مافیای مواد مخدرومخالفان مسلح دولت افغانستان قرارمیگیرند.


شاه پور صابر، هرات
XS
SM
MD
LG