لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۸ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۱:۰۰

همایشی به مناسبت روز جهانی صلح در هرات راه اندازی شد


یک نوجوان هژده ساله درولایت هرات همایش را بمناسبت روزجهانی صلح درولایت هرات راه اندازی کرده است. او میخواهد با استفاده ازاین فرصت پیام صلح را دربیشترخانواده های افغان انتقال دهد ودرمقابل مردم کشورش ادای دین کند.

دریک اقدام بی سابقه درافغانستان یک نوجوان هژده ساله هراتی باهزینه شخصی خود همایشی را بمناسبت روزجهانی صلح درولایت هرات برگزارکرده است. دراین همایش شماری ازنماینده گان جامعه مدنی همراه با متعلمین ومحصلین ولایات حوزه غرب افغانستان سهم گرفته اند.

ویس احمد حکمت موسس ومدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان وبنیان گزار گروه فرهنگی جوانان درحوزه غرب افغانستان میخواهد بااستفاده ازاین فرصت پیام های صلح را به تمام گروه های درگیرجنگ درافغانستان انتقال دهد.

آقای حکمت گفت، این تلاش ها به خاطرآن صورت میگیرد تا زمینه تعلیم وتحصیل همراه با صلح به نوجوانان وکودکان افغان مساعد گردد. مدیر مسوول مجله رفاه نوجوانان انتقال پیام صلح ازطریق اشتراک کننده گان این همایش به خانواده های میتواند یک دست آورد بزرگ درشرایط کنونی درافغانستان باشد.

ازسوی هم شماری ازکودکان درولایت هرات ازگروهای درگیر جنگ دراین کشورمیخواهند که به جای تفنگ ازقلم استفاده شود. آنان میگویند کودکان افغان میخواهند تا دریک فضای امن وبدون ترس ازناامنی به تعلیم وتحصیل شان بپردازند تا درآینده بتوانند درآبادی وپیشترفت کشورشان سهم بگیرند.

مولوی غلام سرور رییس کمیته صلح ولایتی هرات ازاین برنامه استقبال کرده واین حرکت را گام به سوی رسیدن صلح پایداردرافغانستان دانست. رییس کمیته صلح ولایتی هرات گفت یکی از بزرگترین مواردی که بتواند این پروسه را درافغانستان کمک کند سهم طیف های مختلف جامعه به ویژه جوانان است تا آنان نقش خودرا دراین امرانجام دهند.

این همایش درحالی انجام میشود که درسال های گذشته کارمندان مجله رفاه نوجوانان برنامه های را به مناسبت روزجهانی صلح درمکاتب مختلف ولایت هرات انجام دادند. ویس حکمت برگزارکننده همایش امروزازچندسال به این طرف دربخش های فرهنگی درولایت هرات فعالیت میکند.

او درسال های اخیرمجله را تحت عنوان رفاه نوجوانان به پیش برده ومطالب را به خطرروشنایی اذهان مردم به خصوص نوجوان به نشررسانده است.

گفته شده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال 1981 طی قطعنامه بیست ویکم سپتمبررا به عنوان روزجهانی صلح نام گزاری کرده است. ازآن زمان به این طرف ازاین روزدرکشورهای مختلف جهان ازجمله افغانستان طی گردهمایی وبرنامه های مختلف تجلیل به عمل میاید.


شاه پور صابر، هرات
XS
SM
MD
LG