لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۹ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۳۹

حضور زنان افغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری


با گذشت حدود چهارماه ازروند ثبت نام رای دهنده گان برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند هنوزهم به هدف که برای حضور زنان درنظرگرفته شده است نایل نگردیده اند.

مسوولان این کمیسیون درکابل میگویند تلاش دارند تا سهم زنان درانتخابات را به 40 درصد افزایش دهند اما تاحال نزدیک به 29درصد زنان درپروسه ثبت نام سهم گرفته اند.

نور محمد نورسخنگوی این کمیسیون به روزپنجشنبه درصحبت به رادیوآزادی گفت که حضورمردم بخصوص زنان درپروسه ثبت نام رای دهی دربرخی ولایت بهترودربرخی کمرنگ بوده است:

« جای که نفوس زیاد است آنجا ثبت نام زیاد صورت گرفته پنج ولایت مثل : کابل، بلخ، هرات، پروان و بغلان بوده اماولایات هستند، که درآن یک سلسله مشکلات وجود دارد به گونه مثال درولایت پکتیکا ونورستان حضورخانم ها ومردم بسیارکم است. »

نبود کارمندان زن در مراکز ثبت نام یکی ازعوامل حضور کمرنگ زنان دربرخی ولایات افغانستان خوانده میشود.

داکتراختراجمل رییس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهارتایید میکند که در9ولسوالی این ولایت کارمند زن درمراکز ثبت نام وجود ندارد:
« در9مرکز ولایت ننگرهارماقادرنشدیم که خانم های باسواد را پیدا کنیم تادرتیم های ما استخدام شده وکمیسیون بجای اینکه این محلات مسدود شود لازم دید تا افرادکهن سن وکسانی را استخدام نماید که زنان بالای شان اعتماد داشته باشند. »

در این حال انیسه عمرانی رییس امورزنان ننگرهار ازحضورکمرنگ زنان در پروسه ثبت نام ابراز نگرانی کرده تاکید دارد که راه های دیگر نیز وجود دارد تا زنان برای گرفتن کارت تشویق شوند:

« برای خانم ها امکانات وسهولت ها را مساعد نمایند اینها به مانند برنامه واکسین گروپ های سیاررا ایجاد کرده وهردروازه را تک تک کرده برای زنان کارت توزیع کنند تاازاین طریق زنان بتوانند درانتخابات شرکت کنند. »

اخیراً برخی ازنهاد های مدافع حقوق زنان و دیگر نهاد ها نیز با راه اندازی محافل از حضور کمرنگ زنان در پروسه اخذ کارت رای دهی درافغانستان ابرازنگرانی کرده وپیشنهادات را جهت بیشتر شدن نقش زنان در انتخابات ارایه کرده اند.

حدود یک ونیم ماه قبل وزارت امور زنان وکمیسیون امورزنان ولسی جرگه در این ارتباط طرح را به کمیسیون انتخابات ارایه کردند.


استخدام 30 درصد کارمندان زن در کمیسیون انتخابات، حمایت جدی از نامزدان زن، تدابیر پیشگیرانه امنیتی در محلات رای دهی زنان، بخشی از موارد عمده این طرح مشترک کمیسیون امور زنان و وزارت امور زنان بود.

فتانه گیلانی یکی رییس اجتماعی سراسری زنان افغان درصحبت بارادیوآزادی انتقاد کرد که درکابل نیز توجه لازم برای تشویق زنان صورت نگرفته است:

« درداخل پایتخت که امنیت است هنوزصدها صد زن کارت نگرفته است واین پروسه برایشان یک مساله بدون اهمیت معلوم میشود واین نشان میدهد که برای اگاهی زن درست کارصورت نگرفته است. »

روند ثبت نام رای دهنده گان در دو مرحله به شمول مرکز و ولسوالی های ولایات افغانستان از ماه جوزا وماه اسد سال جاری آغازگردید.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات درمرحله اول حدود 30هزارزن کارت رای دهی را اخذ کردند که با آغاز مرحله دوم این رقم اکنون نزدیک به چهارصد هزارزن رسیده است.

ولایت بلخ ازجمله ولایات خوانده شده که به گفته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات دراین ولایت رقم حضورزنان درمراکز ثبت نام بیشتربوده است.

یکی ازاین خانم ها که دراین ولایت برای اخذ کارت رایی دهی آمده از دیگر زنان میخواهد تا درانتخابات شرکت نمایند:

« نام من فریبا احمدی است من دراین مرکز برای گرفتن کارت رای دهی آمده ام وامیدوارهستم که تمام خانم ها کارت رای دهی بگیرند وبرای شخص مورد نظرخود رای بدهند. »

هرچند شکایات ازنبود برنامه های مشخص ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات برای تشویق زنان وجود دارد اما این کمیسیون میگویند برعلاوه برنامه های دیگر چهارصد زن مبلغ را استخدام کرده اند تا درزمینه تشویق خانم ها فعالیت نمایند.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات درسراسر افغانستان 440محل ثبت نام برای خانم ها ایجاد شده است

اما گفته میشود صب العبور بوده راه ها، تهدیدهای امنیتی و سنتی بودن جامعه افغانستان از موانع دیگر اند که زنان نمی توانند به این محلات رفته و کارت اخذ نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای رسیده گی به مشکلات باشنده گان مناطق دور دست بخصوص خانم ها ازتاریخ 5 میزان سال جاری تیم های سیار را جهت توزیع کارت های رای دهی به کار می گمارند.

انتظارمیرود انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 16حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد.


جاوید حسن زاده
XS
SM
MD
LG