لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۷ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۳۲

«هشتم میزان روز فاتحه خوانی شهیدان گمشده»


ویسا
روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت نوشته است که هشتم میزان روز فاتحه خوانی شهیدان گمشده اعلان شده است.

روزنامه می نگارد در همین روز بیرق ملی نیمه افراشته خواهد بود و مراسم فاتحه شهدای ۱۳۵۷ در ۵۸ مسجد برگزار می گردد.

روزنامه به نقل از رییس کمیسیون شکایات مشرانو جرگه زلمی زابلی می نویسد، نه تنها کمونیست ها بلکه همهء آنانی باید به سزای اعمال شان برسند که افغان های بی گناه را کشته اند.

روزنامه ویسا در سرمقاله اش سفارش کرده که باید تقبیح جنایات قدرت دو ساله کمونیست ها و یاد شهدای مظلوم کشور از روی کدام انگیزه سیاسی صورت نگیرد بلکه این همه باید از روی همدردی، احترام به یاد شهدا و تقبیح جنایات بر مبنای یک اصل باشد.

نویسنده می افزاید، گروه های چپی باید بپذیرند که با افغان ها جفای نا بخشودنی و وحشتناکی کرده اند، گروه های جهادی هم این مسوولیت را بدوش بگیرند که حاصل جهاد ملت را در بدل اقتدار شخصی به خاکستر مبدل کردند و حکومت فعلی هم باید بپذیرد که تحت نام دیموکراسی گروپ های مافیایی و فساد را قدرتمند ساخت.

سرنوشت
روزنامه سرنوشت در مطلب تحت عنوان درشت نوشته است « غم تازه ۵۰۰۰ فامیل و ضرورت جدی عدالت انتقالی.»

نویسنده این مطلب روزنامه سرنوشت در پیشنهادی، یگانه راه پیشگیری همچو جنایات را تطبیق عدالت انتقالی می داند.

سرمقاله نویس سرنوشت می پرسد دعا برای شهدا و محکمه جنایت کاران؟

نویسنده در سفارشی می نویسد که افغان ها و خانواده های شهدا می خواهند تا عاملین این جنایت ها محاکمه شوند.

به باور نویسنده، اگر کسی به آرمان های شهدا واقعاً وفادار باشد باید برای محاکمه جنایتکاران تلاش ورزد و در آینده جلو همچو جنایات را بگیرد.

نویسنده می نگارد، نه تنها برای آرمان شهدا بلکه جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان باید با جنایتکاران و مجرمین جنگی حساب و کتاب صورت گیرد و همین انتخاب تنها راه است.

انیس
روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش می نویسد، این فیصله حکومت که مراسم فاتحه خوانی شهدای گمشده را برگزار می کند قابل توجه است.

به باور سر مقاله نویس، این کار احترام به خون شهدای است که در راه آزادی کشور ریختانده اند و این خونیست که صفحه جدیدی را در تاریخ کشور رقم زده است.

نویسنده پیشنهاد می کند که عاملین این جنایت ها باید محاکمه شوند.

حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG