لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۱۸ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۱۸

مردم بغلان: عاملین کشتار 5 هزار نفر باید محاکمه شوند


همزمان با نشر لست پنج هزار نفری از کشته شدگان دوره حکومت کمونیستی که آن را لوی څارنوالی کشور هالند به نشر رسانیده است، خانواده های تعداد از این قربانیان خواهان محاکمه عاملین این کشتار ها شدند.

ده ها تن از این مردم در ساحه دند غوری بغلان که روز سه شنبه در محفل عزا داری یکی از همین قربانیان دور هم جمع شده بودند گفتند:

آنها امیدوار بودند که شاید عزیزان شان زنده باشد اما حالا که خبر از کشته شدن آنان را دریافت کرده اند، می خواهند تا عاملین این کشتار ها در هر جای که باشند به اشد مجازات محکوم شوند.

محمد افضل سی وهفت ساله پسر یکی از همین قربانیان از دولت و جامعه بین المللی چنین تقاضا کرد:

« ما از دولت فعلی و جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق بشر خواهان این هستیم که تا با توجه به این که ما هم بشر هستیم و عذاب زیاد از دست این کمونیست ها دیده ایم آنان را در هر جای که هستند علناً مجازات نمایند.
اینجا بیش از یک ملیون انسان بیگناه از دست همین قاتلان بشریت کشته و میلیون ها تن دیگر از خانواده های شان دچار غذاب دردناک در فراق آنها شده اند.

اینجا بیش از یک میلیون انسان بیگناه از دست همین قاتلان بشریت نابود و میلیون ها تن دیگر دچار عذاب دردناک در فراق آنها شده اند.

ما این را یک فاجعه می دانیم و بی پروایی در مجازات اینها را یک جنایت بد تر از جنایت همین جنایتکاران می دانیم.
شاید ما بتوانیم قصد خود را از تعداد از این ها بگیریم ولی از این که نمی خواهیم افغانستان به طرف بحران دیگری برود خواهان مجازات قانونی این ها از طرف دولت هستیم.»


او که پس از 35 سال انتظار حالا اسم پدر اش را در لیست همین قربانیان دیده است می گوید، اگر دولت در مجازات عاملین این کشتار ها اقدام نکند جنایت بدتر از همین جنایتکاران را انجام می دهد.

بنابر آمار های غیر رسمی که برخی از سران قوم آن را ارایه می کنند، تنها از دند غوری هشت تن و از تمامی ولایت بغلان بیش از دوصد تن توسط حکومت کمونیستی وقت ربوده و نابود شده اند.

کشتن این افراد بنابر روایت حاجی عزیز خان یکی از شاهدان عینی در ولایت بغلان که حین زنده بگور شدن موفق به فرار شده است چنین بوده که این افراد به هیچ جرمی گرفتار و بعداً در نقاط مختلف زنده به گور می شدند.

این مرد کهن سال به رادیو آزادی گفت:
« در زمان حکوت تره کی او را همراه با چهل یا پنجاه نفرد یگر به واسطه یک موتر دمترک به گودال یا خندقی که قبلاً در یک نقطهء از بغلان حفر شده بود بردند و مانند سنگ یا خشتی که از موتر پائین می اندازند همه را به همین گودال انداختند.»

او که همان صحنه را در پیش چشمانش مجسم می کرد افزود:
« شب بود و دست و پای همه بسته و با محض این که موتر بادی خود را بلند کرد، همه مانند سنگ و چوب به گودال فروریختند چیغ و فریاد به آسمان رسید و سر انجام همه شان را زنده بگور کردند.»

حاجی عزیز خان که باشنده دند غوری بغلان است گفت، در میان این افراد چندین طفل زیر سن هژده سال نیز وجود داشتند که همه شان زنده بگور شدند.

این مرد نجات یافته از کام مرگ می گوید، از این که حالا لست از شهدا برملا شده خرسند است ولی می خواهد تا همه آنهای که این همه بیگناهان را کشته اند، مجازات شوند.

هر چند در این لست که به تازگی از سوی لوی څارنوالی کشور هالند به نشر رسیده نام تمامی افرادی که از ولایت بغلان توسط رژیم کمونیستی وقت ربوده شدند موجود نیست، ولی حدث و گمان های اغلب بر اینست که شاید همهء این ها نیز کشته شده باشند.

این لست پنج هزار نفری از قربانیان سال های 1357 تا 1358 هجری شمسی توسط یک څارنوال هالندی به نام "تییس برگر" که وظیفه رسیدگی به جنایت جنگی را دارد به نشر رسیده است.

او این لست را در جریان تحقیقات در مورد یک مهاجر افغان به نام امان الله که به جنایات جنگی متهم بود و در هالند بسر می برد، بدست آورده است.

بنابر روایت همین اسناد، امان الله که سال های قبل به هالند پناهنده شده بود و حالا فوت کرده، مدیر تحقیق سازمان استخباراتی رژیم کمونیستی وقت بود و خودش گفته که همه این افراد به امضای او و برخی از مقامات دیگر اعدام شده اند.

څارنوال هالندی که این لست پنج هزار نفری ازین قربانیان را به نشر رسانده است می گوید لست نامبرده توسط مقامات کمونیستی آن وقت ترتیب شده و در مورد اعتبار آن هیچ شکی وجود ندارد.

بشیر احمد غزالی، بغلان
XS
SM
MD
LG