لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۱۳ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۶:۱۴

«راه بی طرف و شخصیت های متضاد»


نشریه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد انتخابات آینده و روز نهایی ثبت نام کاندیدان بحث و تبصره کرده اند.


ملی باور
روزنامه ملی باور در مطلبی می نگارد: ساختار کاندیدان پست ریاست جمهوری در انتخابات آینده عجیب و از توقع بلند است.

به گفتهء این روزنامه، در جمع نامزدان ریاست جمهوری بعضی از چهره های ظاهر شده اند که باهم متضاد و در گذشته پیروان راه های مختلف بودند.

روزنامه در مطلب تحت عنوان: "راه بی طرف و شخصیت های متضاد" نگاشته و تاکید کرده که در افغانستان قبل از پروسه ثبت نام روند وجود ندارد که کاندایدان به شکل آزاد رقابت نمایند و بعد از آن خود را کاندید کنند.


روزنامه محور و سرنوشت در عقب بعضی کاندیدان ریاست جمهوری، به دست داشتن خارجی ها تاکید می ورزند.


سرنوشت
روزنامه سرنوشت در صفحه نخست خود مطلبی را تحت عنوان: "انتخابات افغانستان و کاندیدان کشور های خارجی" به نشر رسانیده در آن می نگارد که در ازدیاد کاندیدان ریاست جمهوری دست خارجی ها نهفته است.

نویسنده تاکید می ورزد، سفارت خانه ها، افراد متعهد به خود را تشویق نموده تا با کاندید شدن شان تاثیر خویش را بالای حکومت آینده نگهدارد.


محور
روزنامه محور می نویسد، خارجی ها از یک تعداد کاندیدان حمایت می کنند در مطلب تحت عنوان تهداب جنگسالار کاندیدان و نتایج می نویسد، تا ناوقت شب گذشته کاندیدان برای کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

نویسنده تاکید می کند که اکثر کاندیدان یا خود قوماندانان جنگی هستند و یا معاونین خود را از بین جنگسالاران برگزیده اند.

نویسنده ابراز نگرانی کرده می نویسد که کارشناسان تشویش این را دارند که سازش این کاندیدان میانه رو با جنگسالاران عواقب بد خواهد داشت.

در مطلب روزنامه محور بالای حکومت نیز با انتقاد گفته شده که حکومت می گوید که از هیچ کاندید انتخاباتی حمایت نخواهد کرد اما در بین کاندیدان کسانی هم هستند که فیصله برگزیده شدن خود شان به کاندیداتوری و یا معاونین شان در ارگ صورت گرفته است.


آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی ابراز نگرانی می کند که کمیسیون سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات با آن عده کاندیدان چه برخوردی خواهد کرد که به باور نویسنده متهم به فساد اداری اند و یا هم لقب جنگسالار و ناقض حقوق بشر برایش داده شده است.

نویسنده با آنکه از کسی نام نمی گیرد اما می افزاید در بین کاندیدان کسی هم است که قبل از این از سوی لوی څارنوالی به فساد اداری متهم و از کشور ممنوع الخروج اعلان شده بود.


هیواد
روزنامه دولتی هیواد از مردم می خواهد تا تلاش های نهایی کاندیدان را تعقیب کرده و تبلیغات انتخاباتی شانرا خوب ارزیابی کنند.


حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG