لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۰:۱۱

بیدار: از خواست دیدبان حقوق بشر حمایت می کنیم


رفیع الله بیدار
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نیزخواست دیده بان حقوق بشررا تایید میکند که گفته است نامهای افرادی که متهم به نقض حقوق بشر اند باید ازفهرست کاندیدان انتخابات حذف گردد.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه به رادیوآزادی گفت که نهاد های عدلی وقضایی وکمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید این موضوع را به شکل جدی دنبال کنند.

آقای بیدار افزود که کمیسیون حقوق بشر روند انتخابات آینده این کشور را مورد نظارت قرارمیدهد وازپروسه عدالتی که نامهای افراد مجرم را ازفهرست کاندیدان حذف نماید حمایت میکند:
« واقعاً اگر در این میان کسی به حکم محکمه ناقض حقوق بشر دانسته شده باید حتماً از فهرست حذف گردد. اما به هرصورت گرایش های سیاسی باید مطرح بحث نباشد. »

دیده بان حقوق بشر که مرکز آن در ایالات متحده می باشد به روز چهارشنبه گفته است که جامعه جهانی باید بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا نامهای افرادی راکه متهم به نقض حقوق بشر در این کشور هستند از لست کاندیدان حذف نماید.

هرچند این نهاد از کدام کاندید مشخص نام نبرده است اما گفته است که درمیان بیست وهفت کاندید انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ومعاونین آنان افرادی وجود دارند که درجریان جنگ های داخلی درافغانستان جنایات را انجام داده اند.

در اوایل هفته جاری جنرال عبدالرشید دوستم که بحیث معاون داکتر اشرف غنی احمدزی کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی شده است به خاطر دست داشتن اش در این جنگ ها از مردم افغانستان معذرت خواست.

دوستم که رهبری جنبش ملی را نیزبه عهده دارد از دیگر افرادی که درجنگ های داخلی درافغانستان دست داشته اند نیز خواسته است تا ازمردم معذرت بخواهند.

ازسوی دیگرنادرمحسنی سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید اگردرمورد کدام کاندید که متهم به نقض حقوق بشردرافغانستان باشد به این کمیسیون شواهد ارایه شود،آنان حاضراند تا درمورد اقدام قانونی نمایند:

« در رابطه به کسانیکه متهم به جنایت هستند واز سوی محکمه محکوم به جرم شده باشند اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. اما باید ثبوت و شواهد موجود باشد کمیسیون شکایات انتخاباتی با همچوافراد طبق احکام قانون برخورد خواهد کرد. »

آقای محسنی افزود که تا حالا حدود 10 شکایت در مورد تعداد از کاندیدان برای آنان رسیده است که مورد بررسی قرارخواهند گرفت. اما او از ابراز نظردر مورد نوعیت این شکایات خود داری کرد.

شماری از کارشناسان به این باوراند که اگرحکومت افغانستان درچند سال گذشته پروسه عدالت انتقالی را تطبیق میکرد،افراد متهم به جنایات جنگی نمیتوانستند خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشورکاندید کنند.


نسیم شفق
XS
SM
MD
LG