لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۳۰

گشت و گذار موتر های کهنه هوای شهر کابل را آلوده ساخته است


مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند، هرچند بسیاری از جاده های کابل به گونه پخته اعمار شده اند، اما گشت گذار وسایط کهنه و استفاده تیل های بی کیفیت هنوزهم سبب آلوده گی هوا این شهر شده است.

عبدالولی مدقق معاون روابط بین المللی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مساله می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی صحی در میان باشنده گان این شهر گردد.

وی یکی از راه های بدیل برای کاهش فیصدی آلوده گی هوا را تبدیل ماشین موترهای تیلی به سیستم گازی میداند:

« اداره ملی حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده و در ضمن سکتور خصوصی را تشویق کرده تا موترهای پطرولی و دیزلی را به تدریج به CNG یا گازی مبدل سازیم،من این را یک گام بسیارمهم میدانم ودرکاهش آلوده گی هوا نقش بسیارمثبت دارد. »

به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از پنجصد هزار موتر شخصی و چندین هزار موتر دولتی روزانه در شهر کابل گشت و گذار دارند.

یک تعداد زیاد این موتر ها کهنه اند و به هنگام رفت و آمد در جاده ها شهر توسط دود که از ماشین این وسایط بیرون می شود سبب آلودگی هوا می گردد.

در حال حاضر دو کمپنی که ماشین های دیزلی و پطرولی وسایط را به سیستم گازی تبدیل می کنند، درکابل به فعالیت آغاز کرده اند.

مسوولان این دو شرکت می گویند که روزانه بین پنجاه تا صد ماشین موتر را از تیل به سیستم گازی تبدیل می کنند.

با این حال مسوولان ترافیک شهر کابل نیز تبدیل شدن ماشین موترهای تیلی به سیستم گازی را یکی از راه های کاهش آلوده گی هوا می خوانند.

مسوولان این اداره همچنان می گویند که به هدف کاهش آلوده گی هوا در این شهر در شش ماه گذشته، نزدیک به دوهزار موتر را متوقف ساخته اند.

جنرال اسد الله مدیرترافیک:
« مادر جریان امسال حدود 1800 موتر را که دود زیاد تولید میکردند متوقف ساخته ایم و ما موترهای را که سبب بروز امراض شده وبه مردم مشکل ایجاد می کند در شهرک پولیس متوقف میسازیم، اسناد وسایط را قید میکنیم زمانیکه عوارض موتر رفع شد آنرا اجازه فعالیت میدهیم. »

آلودگی هوا از چندین سال به این طرف به یک مشکل جدی مبدل شده اما ادارات ذیربط با وجود تلاش های شان تا حال موفق به حل این معضله نه شده اند.

شماری از باشنده گان کابل می گویند که آلوده گی هوا در این شهر سبب امراض طرق تنفسی نزد آنان شده است.

ادارهء ملی حفاظت از محیط زیست افزایش روز افزون نفوس، خامه بودن شماری از سرک ها و موجودیت بتی های خشت را از عوامل دیگر آلوده شدن فضای کابل می خوانند.

کارشناسان می گویند، تازمانی که حکومت و مردم در هماهنگی با هم دیگر در جلوگیری از آلوده گی هوا تلاش نکنند بعید به نظر می رسد که این مشکل به زودی بر طرف شده و مردم در فضای پاک زنده گی نمایند.


جاوید حسن زاده
XS
SM
MD
LG