لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۰۵

خرید و فروش کارت های رای دهی هم آغاز شد!


درحالیکه به انتخابات آینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی درافغانستان فقط چندین ماه باقی مانده ونگرانی جدی به ارتباط امنیت این انتخابات وجود دارد ، دربرخی مناطق خرید وفروش کارت های رای دهی آغاز شده که مسئولان وناظران را بیشتر نگران ساخته است.
ولی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنها از خرید و فروش کارت های رای دهی خبر دارند وازاین بابت نگران می باشند مگر برای شناسایی تقلب وجلوگیری ازآن اقدامات مشخص روی دست دارند.

هنگامیکه سید گل به اتاق داخل شد یک پندک بر پشت خود بسته بود. وقتیکه نشست وپتوی خود را بازکرد صدها کارت رای دهی درآن دیده شد. با پوزخند گفت :
" چند تا کار داری ؟"

چندین نفر مانند سید گل از کاروبار خود دست کشیده ، به خریدوفروش کارت های رای دهی یا به عبارت دیگر فروش نتایج انتخابات آینده رو آورده اند.

سید گل که درمارکوی ننگرهار دوکان مستری گری داشت میگوید هرکارت رای دهی را ازقریه ها وهات به صدافغانی میخرد و به نمایندگان مبارزات انتخاباتی کاندیدان به دونیم تا سه صد می فروشد . نمایندگان نامزدان درصورت چشم پوشی مقامات کومیسیون انتخابات می توانند ازاین کارت ها استفاده کنند.

سید گل می افزاید که درهرکارت رای دهی مبلغیکه می تواند ازآن قیمت یک خوراک کباب وقابلی ویک بوتل کولا را بپردازد کمایی میکند.
درحالیکه چندین ماه به تدویر انتخابات مانده ، خریدوفروش کارت های رای دهی ، تعداد زیادی از نامزدان را نگران ساخته است.

اگرانتخاباتی انجام شود که تقلب درآن نسبت به انتخابات سال 2009 زیاد باشد ، شورشیان طالب ازآن بهره مند خواهند شد.

عزیزالله لودین که درانتخابات گذشته رئیس کومیسیون انتخابات بود وخود را به انتخابات آیندۀ ریاست جمهور ی نامزد ساخته استT می گوید :
" وقتیکه مردم کارت های رای دهی را برای یک لقمه نان می فروشند ومی خرند ، مردم سالاری افغانستان درمعرض سودا قرار می گیرد."

امریکا ومتحدین که پس از سقوط رژیم طالبان دریازده سال گذشته برای نهادینه ساختن مردم سالاری درافغانستان سعی کرده اند خیلی مایل اند که قبل از خروج نیروهای بین المللی ، انتخابات سال آینده دراین کشور بزرگترین دست آورد آنها باشد.

برندۀ این انتخابات جای رئیس جمهور کرزی را خواهد گرفت چون او نمی تواند خود را برای دورۀ سوم نامزد سازد.

قیوم کرزی برادر رئیس جمهور، زلمی رسول وزیرخارجۀ سابق ، عبدالله عبدالله وزیرخارجۀ اسبق ، داکتراشرف غنی احمدزی رئیس سابق کمیسیون انتقال ، و عبدالرب رسول سیاف عضو سرشناس ولسی جرگه از نامزدان مهم این انتخابات می باشند.

ناظران به این باورند که تهدید شورشیان باعث تقلب وسیع درانتخابات سال 2009 شد. توماس روتیگ، یکتن از موسسان شبکۀ تحلیل گران افغان می گوید :" درانتخابات گذشته یک گروه ازمردان که گفتند ما طالبان هستیم به یک مرکز رای دهی هنگام داخل شدند که صندوق های رای خالی بودند ومردم همه گریختند. وقتیکه مردم ومسئولان برگشتند دیدند که همۀ صندوق ها پر شده اند."

درحالیکه مرحلۀ ثبت نام کاندیدان چند روز قبل به پایان رسید، خرید وفروش کارت های رای دهی آنعده از دیپلوماتان غربی را نیزنگران ساخته است که انتخابات آینده را برای حکومت های خود نظارت میکنند.

ازسوی دیگر ، داوود مرادیان ، رئیس انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان می گوید:" درحال حاضر نمی توان گفت که اندازۀ تقلب درانتخابات آینده نسبت به انتخابات گذشته چقدر خواهد بود ولی این روشن است که ناررسایی های امنیتی این انتخابات را جدا تهدید می کند.

او میافزاید که امنیت انتخابات گذشته یک اندازه اطمینان بخش بود ولی انتقال مسئولیت به نیروهای افغان وخروج برخی عساکر بین المللی از کشور به ارتباط انتخابات آینده نگرانی های جدی ببارآورده است.

درحالیکه مقامات دولتی سخت تلاش می کنند که ازخرید وفروش کارت های رای دهی جلوگیری کنند ، افراد چون سید گل حتی دربرخی شهرهای بزرگ افغانستان مصروف این کاروبار میباشند.

اخترمحمد اجمل ، رئیس شعبۀ کومسیون انتخابات درولایت ننگرهاربه آژانس خبررسانی رویترز گفته است که دراین اواخر همۀ کارکنان تیم انتخابات درولسوالی مهمند دره را بخاطر برکنارساختند که لیست های تقلبی تهیه میکردند وکارت رای دهی میدادند.

گزارش آژانس خبررسانی رویترز میافزاید که شماری از پولیس ها در دزدی لیست های رای دهندگان درقندهار دست دارند وکارت های رای دهی درقندز دربدل یک بوجی برنج ویا کچالو فروخته می شوند.

نورمحمد نور ، سخنگوی کومیسیون مستقل انتخابات به آژانس خبررسانی رویترز گفته است :
"ما از فروش کارت های رای دهی خبر و ازآن سخت نگران هستیم ولی برای شناختن تقلب وجلوگیری از آن اقدامات مشخص روی دست داریم ."
XS
SM
MD
LG