لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۳۸

چرا افغان ها در رابطه به گفتگوهای صلح بی باور اند؟


بیشتر مطالب چاپ شده درنشریه های چاپ امروزکابل به نشست سه جانبه مقامات درلندن وکشتارافراد ملکی درولسوالی اندرولایت غزنی اختصاص داده شده است.


هیواد
روزنامه دولتی هیواد درصفحه ای نخستش نوشته، که رئیس جمهورکرزی درنخستین دوردیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان، وبریتانیا از پاکستان در راستای تلاش های صلح خواهان همکاری صادقانه خواهد شد.

درمقاله ای همین روزنامه آمده، تامین امنیت درافغانستان میتواند به شمول پاکستان صلح وثبات کشورهای منطقه وجهان را ضمانت کند از اینرو لازم است تا پاکستان به هدف آوردن صلح و نجات تمامی انسانها ازجنگ وتروریزم کمر ببندد.


انیس
"پاکستان درنشست سه جانبه لندن با وظایف داخلی ناتکمیل می رود"
سرخط مطلبی است که در روزنامه دولتی انیس به نشررسیده است.

دربخشی ازاین مطلب آمده که رئیس جمهورکرزی دراین سفر از صدراعظم بریتانیا تقاضا خواهد کرد تا با وارد کردن فشارها پاکستان را وادار بسازد که درراستای آوردن صلح بخصوص مساله تامین امنیت انتخابات سال آینده در افغانستان کمک نماید.


ویسا
روزنامه مستقل ویسا درمقاله اش پرسشی را مطرح کرده که چرا مردم افغانستان دررابطه به گفتگوهای صلح بی باوراند؟

به باورنویسنده، دربیش ازپنج سال گذشته حکومت های ملکی پاکستان به مقامات افغان تعهد نموده اند که درراستای آوردن صلح وامنیت افغانستان جدی عمل خواهند کرد اما تا کنون جدیت واخلاص آنان راه را برای خاموش کردن موج ازبدبختی ها وپایان جنگ بیگانه درافغانستان ومنطقه هموارنساخته است.


از سوی دیگر شماری از روزنامه های امروز کابل حادثه غمناک اخیر ولسوالی اندر ولایت غزنی را بازتاب داده اند.


ملی باور
روزنامه ملی باور در مطلبی می پرسد که آیا مخالفین مسلح با این عمکرد شان خواستند انتقام قیام مردمی اندر را بگیرند ؟

نویسنده پیشنهاد میکند، که اکنون زمان آن رسیده تا بزرگان محلی با استفاده ازنفوذ مردمی گریبان جنگجویان را گرفته وبپرسند که آخر این همه برای چه ؟ حق کشتار ملت را کی برایتان داده است ؟

از آنان بپرسند شما ها که زورمندان در این منطقه هستید و دست داشتن دراین جنایت را رد میکنید، پس چطور در حضور شما کسی دیگری دست به این عمل میزند ومردم را میکشند ؟


سرنوشت
"ضرورت قیام مردمی گسترده در برابر رویداد وحشتناکی اندر"
عنوان مطلبی است که درروزنامه سرنوشت به چشم میخورد.

به باور نویسنده این مطلب، این جنگ افغانستان برای ارزش های نه بلکه برای قدرت های بزرگ و مفاد کشورهای منطقه برنامه ریزی شده، اما با تاسف که بهای این جنگ را زنان، کودکان ومردم بیگناه افغان به خون شان میپردازند.

در مطلب پیشنهادی به مردم شده، که برای جلوگیری از ادامه دستبرد های استعماری و وحشت فراگیر نیاز است تا ملت خود به پا برخیزد و در غیر آن باید هر روز انتظار بدبختی، گریه و ناله بالای اجساد بسته گان شان را شاهد باشند.


ویدا بره کی
XS
SM
MD
LG