لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۲۰

روند بررسی شکایات و اعتراضات انتخاباتی آغاز شد


کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز بررسی شکایات و اعتراضات رسیده به این کمیسیون را بشکل علنی آغاز کرد.

این کمیسیون بررسی های علنی در مورد شکایات انتخاباتی را در حضور داشت کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و نماینده های نهاد های مختلف آغاز کرد.

در اولین نشست علنی این کمیسیون عمده ترین مشکل کاندیدان که نام های شان از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری حذف شده است نبود فیصدی لازم در جمع آوری کارت های رای دهی در بیست ولایت افغانستان خوانده شد.

اما بیشتر کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی این موضوع را رد کردند و گفتند که هیچ مشکل در اسناد ارایه شده آنان وجود ندارد.

انوارالحق احدی یکی از این کاندیدان در نشست علنی روز یکشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد گفت:

« من می خواهم به صراحت بگویم که این اعداد کاملاً غلط است، ما کاپی 155 هزار کارت را به کمیسیون انتخابات دادیم، فوتو کاپی آنها نزد ما موجود است.
چون شروع این موضوع غلط است بناءً تمام ارقام دیگر را که ارائه کرده اند، تمام شان به نظر ما غلط است.»


در عین حال بسم الله شیر و داوود سلطانزوی که به علت داشتن تابعیت دوم نام های شان از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری حذف شده می گویند که تابعیت دوگانه ندارند.

داوود سلطانزوی گفت که تابعیت دوم اش را قبلاً فسخ کرد و اسناد لازم برای ثبوت آن در اختیار دارد:

« این سند را خود شما ملاحظه کنید و مُهر امریکا را هم لمس کنید، بخاطریکه مُهر سنگی است. این مُهر وزارت خارجهء امریکا است و آنجا نوشته است که ترک تابعیت و وزارت خارجه افغانستان این را ترجمه کرده تقاضا نامهء ترک تابعیت، اول انگلیسی این را نتوانسته اند ترجمه کنند.»

در اولین نشست علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی به هدف بررسی شکایات و اعتراضات رسیده به این کمیسیون، بیشترکاندیدان حذف شده ازفهرست ابتدایی انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند.

همچنان نماینده های نهاد های جامعه مدنی،سازمان های نظارت کننده ازروند انتخابات درافغانستان و رسانه ها نیزدراین نشست حضورداشتند.

مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که بیش از شش صد شکایت و اعتراض را دریافت کرده اند که هفده آن از سوی کاندیدان حذف شده و ده شکایت آن بر علیه تعداد از کاندیدان می باشد.

به گفته آنان، نزدیک به پنجصد و نود شکایت دیگر در مورد کاندیدان شورا های ولایتی به این کمیسیون رسیده است.

در این حال عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که هر شکایت و اعتراض به گونهء شفاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

« چیزی را که امروز ما شنیدیم همه را یاداشت کردیم، یک هیات به رهبری آقای آریافر تعیین گردیده است که تا اندازه شکایت ها را بررسی کرده اند.
این بررسی ها باز هم با در نظر داشت گفته های امروزی شما دنبال می شود و نتیجه آن را در آخرین روز بررسی ها برای شما اعلام می کنیم.»


به گفته مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی، برعلاوه اسناد کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی، اسناد کاندیدان شامل لست ابتدایی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این کمیسیون می گوید که بعد از بررسی ها و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی به تاریخ بیست و پنج عقرب از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد.

نسیم شفق
XS
SM
MD
LG