لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۰:۳۴

مشرانو جرگه، طرح تعدیلی قانون رسانه ها را تصویب کرد


گزینش رییس کمیسیون رسیده گی به تخلفات از طریق برگزاری انتخابات، افزایش دو عالم دین در این کمیسیون و پرداخت حق الحضور برای اعضای این کمیسیون از موارد تعدیلی قانون رسانه ها از سوی مشرانو جرگه می باشند.

اعضای مشرانو جرگه به روز سه شنبه پس از بحث ها روی ماده های 41، 42، 43 قانون رسانه ها آنرا تصویب کردند.

محمد اعلم ایزدیار که ریاست جلسه روز سه شنبه مشرانو جرگه را بر عهده داشت تصویب این قانون را چنین بیان کرد:

« نظر نیست، انشالله موافق هستید کسانی که موافق هستند کارت سبز بلند نمایند، این تعدیل و ازدیاد بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می شود. »

طرح تعدیلی قانون رسانه های همگانی در 45 ماده حدود یک ونیم ماه قبل از سوی ولسی جرگه به تصویب رسید.

اعضای ولسی جرگه فیصله کرده بود که ریاست کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی به عهده وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد.

دو تن از نماینده های خبرنگاران، دوتن از جامعه مدنی، دو نفر از شورای علما یک نفر از پوهنځی ژورنالیزم و نماینده تخنیکی مخابرات از جمله اعضای این کمیسیون اند.

در همین حال مسوولان اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یانی می گویند، موجودیت دو تن از علما در این کمیسیون کار رسانه یی را در کشور به مشکل مواجه می سازد.

اما مجیب خلوتگر رییس اجرایوی این اداره از تصمیم مشرانو جرگه بخاطر انتخابات ریاست کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ها از طریق انتخابات را استقال کرد:

« اما قاعده تا این کار باید از طرف رسانه ها و نماینده های خبرنگاران صورت می گرفت که چنین کار نشده که با این مساله می شود دید که هنوز کار خبرنگاران شاید اندکی با توجه به اینکه نماینده های شورای علما آنجا حضور دارند شاید کار اندکی مشکل شود. »

به خاطر اختلاف نظر میان ولسی جرگه و مشرانو جرگه باید این قانون در یک کمیتهء مشترک از هر دو جرگه به بحث گرفته شود.

برخی از آگاهان می گویند که در دوازده سال گذشته حکومت و شورای ملی نتوانستند یک قانون مشخص را برای مطبوعات کشور تهیه نمایند و همین مساله سبب ایجاد یک سلسله مشکلات در کشور شده است.

به باور آنان فعالیت خود سرانه یک تعداد از رسانه های خصوصی، و مشکلات برای خبرنگاران از سوی مالکین رسانه ها از جمله مشکلات اند که در دوازده سال گذشته جریان داشته است.


فرشته ندا
XS
SM
MD
LG