لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۳:۱۰

فارن پالیسی: مبارزه با شورشیان هیچگاه مربوط به افغانستان نبود


نشریهء فارن پالیسی در شمارهء اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "مبارزه با شورشیان هیچگاه مربوط به افغانستان نبود" که در بخش آن می نویسد:
در حالیکه مشکلات بودجه اردوی امریکا را فراگرفته، قوای این کشور در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند، تمام دانشمندان و سیاستمداران در بارهء افغانستان بعد از خروج قوای خارجی بحث می کنند. به عباره دیگرکالبد شکافی در موضوع افغانستان شروع شده است.

نشریه می افزاید، این بحث ها همه از دیدگاه خود امریکایی ها صورت می گیرند و هیچکس از میدان جنگ قضاوت نمی کند. اما تحقیقات و کتاب های که از جنگ های افغانستان حکایت می کنند، واقعیت را طور دیگر می بینند. یکی از نویسنده گان در کتاب خود از قول یک افغان نوشته است که می گوید :
"اگر شما برای ما مکتب آباد کنید و مسجد ما را بازسازی نمایید، طبعاً ما به شما لبخند می زنیم، دست می دهیم ، حتی شمارا به چای دعوت می کنیم و اگر شود با هم عکس می گیریم. اما این اقدامات مصلحت گرایی می باشد، این عمل به هیچ صورت معنی ندارد که ما وفاداری خودرا با شما اعلان کرده ایم و یا طالبان را کاملا رد کرده ایم."

ماهیت این مصلحت گرایی تحت شعاع تصورات خوشبینانه قوماندانان امریکایی قرار گرفته است. به نوشته نشریه تا زمانی که شما تاریخ افغانستان را عمیق مطالعه نکنید و آن هم در سطح محلی، شما نمی توانید در بارهء آینده این کشور بعد از خروج قوای بین المللی قضاوت کنید و یا تصورات خاص داشته باشید.

نشریه فارن پالیسی مطلبی دیگر هم در مورد افغانستان دارد تحت عنوان "بهترین انتخاب پاکستان در افغانستان" که در بخش آن می نویسد. به جز از افغانستان هیچ کشور دیگری به اندازه پاکستان از خروج قوای بین المللی از افغانستان ضرر نمی بیند. تمام تصوراتی که بعد از سال 2014 برای پاکستان وجود دارد همه تیره و تار اند. پاکستان که با یک جنگ داخلی روبروست، به ساده گی می تواند در رقابت ها و حتی جنگ منطقوی کشانیده شود.

به نوشته نشریه فرض کردیم که طالبان در افغانستان موفق شدند و یک دولت افراط گرا را ایجاد کردند، تاثیر آن بر پاکستان چه خواهد بود؟ طبعاً افراط گرایی را در پاکستان هم تقویه می کنند.

تاثیر دیگر چیست ؟ آغاز جنگ های داخلی در افغانستان سبب می شود که بازهم میلیون ها مهاجر افغان به پاکستان پناه ببرند که پاکستان بازهم به فشار روبرو می شود.

نشریه فارن پالیسی می افزاید، پاکستان یک انتخاب دارد که این انتخاب در تمام 12 سال جنگ افغانستان هم وجود داشت . این انتخاب می تواند یک روزنهء امید را برای افغانستان و آینده خود پاکستان باز نماید. این انتخاب بررسی دقیق منافع پاکستان در دراز مدت است. یعنی درک این مطلب که یک افغانستان، با ثبات، مرفه و مستقل به نفع پاکستان می باشد. از این رو پاکستان عوض اینکه جنگ و نا آرامی را در افغانستان تشویق کند، بهتر است گروه های میانه رو را در این کشور تقویه کند، برای رشد اقتصادی افغانستان تلاش نماید و همچنان در زمینهء ایجاد یک حکومتی همکاری کند که برای مردم افغانستان و منطقه جوابگو باشد.
XS
SM
MD
LG