لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۱۳ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۱۵

شرکت برشنا از پرچوی های بیشتر هشدار می دهد


میرویس عالمی رییس تجارتی شرکت برشنا
همزمان با رسیدن فصل زمستان شرکت برشنا هشدار می دهد که اگر از انرژی برق در ساحات مزدحم استفاده درست صورت نگیرید، پرچویی ها بیشتر خواهد شد.

مسوولان در این شرکت به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفتند که ظرفیت لین برق وارداتی کابل 300 میگاوات می باشد و در صورت استفاده بیشتر از آن چاره جز قطع برق ندارند.

میرویس عالمی رییس تجارتی شرکت برشنا از استفاده کننده گان انرژی برق خواست:
« ساعات که بنام اوقات مزدحم یاد می شود که اکثراً از 5 دیگر تا 9 شب می باشد اگر در همین ساعات از انرژی به مقصد تسکین استفاده نشود، ما پرچویی نداریم اما برعکس تمام ساحات که از انرژی برق به شکل غیر موثر استفاده می شود ما جز پرچویی راه دیگری نداریم. »

در کنار پایین بودن ظرفیت لین برق وارداتی، توسعه شهر و افزایش نفوس دلیل دیگر اند که شرکت برشنا را به هنگام توزیع برق یک سان با مشکل مواجه ساخته است.

مسوولان در این شرکت می گویند که ظرف دو سال اخیر سیستم برق رسانی را در بسیاری از مناطق این شهر گسترش داده اند.

از سوی دیگر می رویس عالمی می گوید که عواید صرفیه برق امسال در مجموع به هفت ملیارد افغانی سیده که این رقم نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش را نشان میدهد.

وی همچنان گفت که پرداخت صرفیه های برق از ادارات دولتی به تناسب سال های گذشته بهتر شده اما هنوز هم یک تعداد ادارات بیش از 900 میلیون افغانی از شرکت برشنا مقروض اند.

شرکت برشنا در حالی از مردم می خواهد که در استفاده از انرژی برق محتاط باشند، که شماری از باشنده گان کابل از پرچویی های بی موقع این شرکت شکایت دارند.

دو تن از باشنده گان کابل:
« اسم من رومل است در زمستان به برق زیاد ضرورت است بدون برق زنده گی نمی شود مثال امشب هشت بجه رفت تا صبح، نیم روز می باشد و نیم نمی نمی باشد از برشنا شرکت خواهش می کنم که به این مشکل توجه کند. »
« محمد عمر استم به نظر من اگر همه مردم استفاده از برق را رعایت بکنند به نفع همه می باشد که احتیاط بکنند و این مشکل باید آهسته آهسته حل شود. »


بحث پرچویی برق در هنگام زمستان موضوع تازه نیست بلکه همه ساله به دلیل ظرفیت کم انرژی در کشور مردم شاهد همچو مشکل بوده اند.

افزایش قیمت گاز و قطع برق به گونه وقفه یی، همه مواردی اند که باشنده های شهر کابل را نگران ساخته است. آنان از ارگان های مسوول می خواهند که به این مشکلات توجه لازم کنند.


فریبا واحدی
XS
SM
MD
LG