لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۰:۵۹

پلان انکشافی پنج سالهء ولایت کابل آماده شده است


منطقهء کوته سنگی شهر کابل
این پلان که بیشتر در آن به حل مشکلات مردم توجه شده به روز چهارشنبه در یک نشست مشترک مسوولان حکومتی و موسسات کمک کننده خارجی در کابل تشریح گردید.

یکی از اساسی ترین بخش های پلان پنج ساله انکشافی ولایت کابل را توسعه زراعت تشکیل می دهد و مسوولان گفته اند که در چوکات همین پلان بیش از دو صد پروژه در سال آینده در کابل تطبیق خواهند شد.

میر امان الدین حیدری معین امور زراعتی وزارت زراعت و مالداری در نشست مشترک شماری از نهاد های دولتی که به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود گفت که در نظر دارند با تطبیق این پروژه ها وضعیت زنده گی مردم را در این ولایت بهبود بخشند:

« ما در سال 1392 بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ را مطابق به انکشاف متوازن در سراسر ولسوالی های ولایت کابل به سر رسانیدیم و بودجه که به این منظور اختصاص داده شده بود بیشتر از پانزده اعشاریه چهار میلیون دالر بود.
همچنان ما بخاطر طرح و پلان انکشافی پنج ساله زراعت در ولایت کابل بیشتر از صد ها پروژه را در نظر گرفته ایم بخصوص بیشتر از دو صد پروژه را در ولایت کابل در سال 1393 در نظر داریم که تطبیق شود، این پروژه آماده تطبیق می باشد.»


آقای حیدری همچنان گفت که در یازده سال گذشته در بخش زراعت کار های زیاد صورت گرفته، اما با در نظر داشت وضعیت زنده گی مردم نیاز است تا پروژه های بیشتر در کشورعملی گردند.

در کنار انکشاف زراعت، توسعه خدمات صحی و اقتصادی نیز در این پلان انکشافی ولایت کابل، مد نظر گرفته شده اند.

مسوولان می گویند که قرار است این پلان سر از سال 1393 به اجرا گذاشته شود.

نماینده معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل هم گفته است که از تطبیق این پلان حمایت می کنند.

در این حال شماری از مردم بخاطر آنچه که عدم هماهنگی در تطبیق این پروژه ها می دانند، انتقاد دارند.

نصارالدین بریالی رییس شورای ولایت کابل در این باره می گوید:

« در قسمت ساختن پروژه های کابل با ولایت کابل باید هماهنگی باشد، حداقل ولایت کابل در جریان باشد که ما در سروبی چند پروژه را روان کردیم و کدام وزارت خانه روان کرد و چند روز و سال این پروژه قرار داد شده است.
من به صراحت به شما می گویم که ما به عنوان ناظر در این چهار سال در یک پروژه نتوانستیم که در گشایش آن شرکت بکنم تا بدانم که آیا این پروژه شفاف است یا نه؟»


این پلان در حالی ساخته می شود که هم اکنون مردم در این ولایت بخاطر موجودیت یک سلسله مشکلات نگرانی دارند.

خدمات صحی، زراعت، برق و عدم انکشاف اقتصادی در ولسوالی های کابل از جمله مواردی اند که مردم به آن کمتر دسترسی دارند.

مسوولان حکومت می گویند که با تطبیق پلان جدید ولایت کابل، یک بخش از این مشکلات مردم مرفوع خواهد شد.


جمشید حبیب زاده
XS
SM
MD
LG