لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۱۴ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۱:۲۲

ملی باور: کی لویه جرگه را نمی خواهد؟


شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف، در مورد برگزاری لویه جرگه به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا بحث و تبصره کرده اند.

هیواد
روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخست خود می نگارد، شورای امنیت ملی افغانستان بالای مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا بحث کرد.

روزنامه می افزاید، مسوده مذکور برای ارایه کردن به لویه جرگه به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی تهیه و ترتیب شده است.

ویسا
روزنامه ویسا می نگارد، کابل و واشنگتن بار دیگر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی بین خود گفتگو کردند.


روزنامه در ادامه مطلب می افزاید، سرپرست وزرات خارجه افغانستان با معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این مورد صحبت کردند.

ملی باور
روزنامه ملی باور در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نگارد، قیام سیاسی علیه حکومت در کابل، روزنامه ذکر شده سوال می کند، کی لویه جرگه را نمی خواهد؟

در ادامه مطلب آمده، اگر چه در کشور در رابطه به لویه جرگه و امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی به سطح مردمی مخالفت های وجود دارد.

به باور نویسنده گروهی که در کابل علیه لویه جرگه و توافقنامه امنیتی و دفاعی آواز بلند نمایند، به دیدهء شک نگریسته می شوند.

نویسنده اضافه می کند، ایران به منظوری پول مصرف می کند که به خاطر برآورده شدن اهداف خود جلو برگزاری لویه جرگه را بگیرد.

ماندگار
روزنامه ماندگار سوال می کند آیا لویه جرگه مشورتی تنها در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی بحث می کند؟

روزنامه به نقل از بعضی منابع می نگارد، قرار است در این جرگه برای بعضی از کاندیدان مشخص کمپاین هم صورت گیرد، اما نویسنده مطلب اسم کاندید مشخص را ذکر نکرده است.

آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی به نقل از سخنگوی ایتلاف ملی می نویسد، لویه جرگه اجندای شخصی رییس جمهور است.

روزنامه به نقل از سید آقا فاضل سنچارکی می نگارد، ما در این جرگه اشتراک نمی کنیم.

روزنامه سرنوشت می نویسد، همین اکنون 80 فیصد مصارف دولت افغانستان از کمک کشور های خارجی تمویل می شود.

به بارو نویسنده، اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا امضا نشود، امکان دارد که بخش اعظم کمک های خارجی متوقف گردد.

نویسنده پیشنهاد می کند، برای بیرون رفت از این معضلات برای دولت ضروری است با در نظر داشت آزادی، منافع ملی و حاکمیت ملی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا کند.

نویسنده سفارش می کند، حکومت باید شرایطی را تعیین نماید که مطابق با آن منافع ملی را حفظ کند.

حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG