لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۱۶

امین: هشتاد حقوقدان به لویه جرگهء مشورتی دعوت شده اند


کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گوید، پس از دریافت مسوده سند قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به تعداد دو هزار و پنجصد جلد از آن چاپ و جهت مطالعه در اختیار اشتراک کننده های این جرگه قرار خواهد داد.

نجیب امین معاون پالیسی و تخنیکی دارالانشای این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، هر چند تعداد زیادی از اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی به مسایل حقوقی آگاهی دارند، اما جهت توضیح بهتر متن این مسوده، هشتاد تن از متخصصین حقوق به این جرگه دعوت شده اند:
« یک کتگوری حقوقدانان به تعداد هشتاد نفر جهت توضیح متن مسوده قرار داد امنیتی در نظر گرفته شده جای نگرانی وجود ندارد در چهل و هشت کمیته کاری که حدود پنجاه نفر دارد ممکن دو حقوقدان وجود داشته باشند و در مجموع اشتراک کننده ها نیز آگاهی حقوقی دارند و هیچ تشویشی در این خصوص وجود ندارد.»

آقای امین گفت که تا کنون مشخص نشده است که مسوده این قرارداد چه زمانی از سوی شورای امنیت ملی در اختیار کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی قرار داده می شود.

در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی گفته شد که متن مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به لسان های پشتو، دری و انگلیسی آماده شده است.

شورای امنیت ملی فیصله کرد که این مسوده به شکل یک کتابچه واحد هر چه زود تر به زبان های ملی کشور طبع و در اختیار تمام اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی قرار داده شود.

در عین حال شماری از کارشناسان از گماشتن حقوقدانان جهت توضیح ماده های مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن استقبال می کنند.

اجمل هودمن یکی از این کارشناسان آگاهی دهی حقوقی در این خصوص را موثر دانسته و روی تعیین افراد مسلکی در این بخش تاکید می ورزد.
« سند همکاری های امنیتی در اصل یک سند حقوقی است و مهم است از نگاه حقوقی منافع افغانستان در آن مد نظر گرفته شود و همچنان مهم است که حقوقدانان در لویه جرگه حضور داشته باشند. در هر کمیته اگر ما سه یا چهار حقوقدان داشته باشیم، فکر کنم کار آسانتر می شود و آنها به آسانی می توانند با سایر اعضای کمیته ها کمک کنند.»

قرار است در هفته اخیر ماه عقرب، لویه جرگه مشورتی به اشتراک دو هزار و پنجصد تن به هدف اتخاذ فیصلهء نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در شهر کابل برگزار گردد.

هر چند مقام های افغان و امریکایی به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی دست یافته اند، اما دو طرف در ارتباط به مصونیت قضایی سربازان امریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، به توافق نرسیده اند.
رییس جمهور کرزی گفته است که نماینده گان مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.

سحرلیوال
XS
SM
MD
LG