لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۵ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۱:۵۶

سرنوشت: بنام مراسم مذهبی نمایش های سیاسی و قومی


شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تعطیلی پوهنتون ها به خاطر روز محرم و برگزاری مراسم عاشورا بحث و تبصره کرده اند.


آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی به نقل از محصلین پوهنتون کابل می نگارد، مسایل سیاسی و مذهبی بالای دروس ما تاثیر بدی افگنده، آنها می گویند به جای یک روز رخصتی ما را پنج روز رخصت کرده اند.

روزنامه مذکور می نگارد، شاید حکومت این اقدام را به هدف جلوگیری از تکرار حادثه عاشورا که سال قبل در پوهنتون واقع شده بود گرفته باشد.


سرنوشت
روزنامه سرنوشت تحت عنوان ( بنام مراسم مذهبی نمایش های سیاسی و قومی ) مقاله را به نشر رسانیده و در قسمتی از آن می نگارد، دهم محرم نزدیک است، کابل رنگی دیگری را به خود گرفته و در جاده ها و سرک ها همه دروازه های سیاه نمایان شده است.

به باور نویسنده در کابل، جای مراسم عزا داری را نمایش های قومی و سیاسی گرفته است.

به اساس معلومات نویسنده مطلب، جاده های شهر کابل را به عنوان تجلیل از روز مذهبی بیرق ها پوشانیده است که در اصل اهداف آن را نمایش های قومی، سیاسی تشکیل داده و مردم را دچار مشکل می سازند.

نویسنده در ادامه می نویسد، در صورتی که از روز مذهبی چنین تجلیل شود حتماً عکس العمل ها را در پی خواهد داشت و دشمنان کشور باز هم جنگ های قومی و مذهبی را در افغانستان دامن خواهند زد.

نویسنده مطلب پیشنهاد می کند که، حکومت افغانستان باید جلو این نمایش های قومی و سیاسی را بگیرد، چون این نمایش کشور را به سوی یک آتش دیگری سوق خواهد داد.


ملی باور
در سرمقاله روزنامه ملی باور آمده است که، تنها مراسم عاشورا در کابل در سال جاری به صورت افراطی برگزار نمی گردد بلکه به اثر تجلیل مناسبت های دیگر هم در کشور مراکز تعلیمی رخصت گردیده و وقت محصلین ضایع می گردد.

سرمقاله نویس در ادامه می نویسد که مراکز تعلیمی نه تنها اینکه از بازی های سیاسی، قومی، مذهبی، مفکوره های گروهی، باید دور باشند بلکه از خواسته های شخصی و چالش های امنیتی هم باید مصون بمانند.

به باور نویسنده مطلب، به سبب تهدید های امنیتی رخصتی موسسات تحصیلی یک جفا در مقابل تعلیم در این کشور است، و هیچ گاهی منحیث یک راه حل بنیادی به آن دیده نمی شود.


انیس
روزنامه دولتی انیس می نگارد، حادثه کربلا نشانه شجاعت است و باید به گونه صلح آمیز از آن تجلیل صورت گیرد.

در سرمقاله اضافه شده حضرت امام حسین در این روز شجاعتی را از خود نشان داد که اساس یک مکتب را برای نسل آینده گذاشت.


حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG