لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۸ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۰:۰۰

سرنوشت: حدود 7 صد هزار طفل افغان مشغول انجام کارهای شاقه اند


بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل، در مورد انجام کار های شاقه توسط اطفال در افغانستان اختصاص یافته اند.

آرمان ملی
روزنامهء غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخست اش با خط درشت به نقل از رییس جمهور کرزی نوشته که باید جلو کار های شاقه توسط اطفال گرفته شود.

روزنامه بخشی از بیانیهء رادیویی آقای کرزی را به چاپ رسانده که وی از نهاد های مدافع حقوق بشر خواسته تا برای حفاظت از حقوق اطفال کارگر تلاش کنند.

سرنوشت
روزنامه سرنوشت قسمتی از این بیانیهء رییس جمهور افغانستان را نقل کرده که از مادران، پدران و نهاد های استخدام کننده تقاضا کرده تا نگذارند که اطفال افغان به انجام کار های شاقه بپردازند.

در سرمقالهء روزنامه آمده است که به اساس احصایه های اخیر، هم اکنون حدود هفت صد هزار طفل افغان مشغول انجام کار های مشکل و شاقه اند.

نویسنده سرمقاله ابراز نگرانی کرده که ممکن تعداد اطفال افغان که مصروف انجام کار های سخت و مشقت بار اند بیشتر از یک میلیون باشد.

به اساس معلومات نویسنده، این اطفال در کنار انجام کار های شاقه، بعضی اوقات با فشار های روانی و حتی تجاوز های جنسی نیز روبرو اند.

به باور نویسنده مطلب، با توجه به وضعیت کنونی اطفال در افغانستان که با خرابی روز افزون مواجه است، چنین به نظر می رسد که دولت و نهاد های دفاع از حقوق اطفال در این زمینه توجه نکرده و کاری را انجام نمی دهند.

نویسنده در ادامه نگاشته است که کار های انجام شده برای حفاظت از حقوق اطفال بسیار ناچیز بوده و با این حالت خود آینده کشور را خراب می سازیم.

نویسنده پیشنهاد می کند که دولت افغانستان باید در این راستا گام های موثر را بر دارد، زیرا این وظیفه دولت، مادران، پدران، نهاد های کمک کننده و تمام افغان ها است تا دست به دست هم داده و اطفال را از این مشکلات نجات دهند.

محور
روزنامهء غیر دولتی محور در سرمقاله خود پرسیده است که چگونه حقوق اطفال کارگر حفاظت شود، در حالیکه یگانه نان آور خانواده یک طفل کمتر از ده سال باشد؟

به باور نویسنده، تعدادی از نهاد های خارجی به هدف از بین بردن نسل آیندهء افغانستان کار های را انجام می دهند تا این نسل به نام دین و سیاست از ریشه خشکانیده شود.

حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG