لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۹ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۰۱

کگوهاشی: خانواده های بیجا شده به کمک های جدی نیاز دارند


هرچند در سروی تازهء سازمان بین المللی کار، بیکاری یک مشکل جدی در افغانستان عنوان گردیده اما گفته شده که تمام بیجا شده گان داخلی و مهاجرین برگشته از خارج به این کشور به نحوی مصروف کار اند.

هایدیکی کگوهاشی رییس سازمان بین المللی کار در افغانستان می گوید خانواده های بیجا شده در کنار داشتن مصروفیت کاری به کمک های جدی هم نیاز دارند.

کگوهاشی به روزسه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت، این سروی را بخاطری انجام داده اند تا مشکلات اساسی و نیازمندی های بیجا شده گان و مهاجرین عودت کننده روشن گردد:

« تقریباً هر خانواده برای خود یک نوع کار را پیدا کرده است، بسیار مشکل است که چنین خانواده را پیدا کرد که پس از برگشت به کشور کار دریافت نکرده باشد، برخی از خانواده ها عاید کم دارند، اما تعدادی به سطح داکتران کار می کنند، ما زنده گی خانواده های عودت کننده را به یک کلمه نمیتوان خلاصه کرد، آنها زنده گی مختلف داشته و به کمک های مختلف نیاز دارند. »

سروی در خصوص زنده گی و مصروفیت های کاری مهاجرین افغان از سوی سازمان بین المللی کار به همکاری کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجران و رهنمایی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان انجام شده است.

در حال حاضر خانواده های بیجا شده و عودت کنندهء افغان در چهل و هشت منطقه در شهر کابل زنده گی دارند که در این سروی با خانواده های بیجا شده و عودت کننده در 22 محل مصاحبه شده است.

این سروی بین ماه های اگست و نومبر سال 2012 صورت گرفته اما نتیجهء آن پس از یک سال منتشرگردید. سروی نشان میدهد که خانواده های بیجا شده و عودت کننده ماهانه تا 10 هزار افغانی عاید دارند.

گفته شده این رقم چهار برابر کمک های است که از سوی ادارات مختلف در هر ماه به این خانواده ها صورت می گیرد.

در پایان این سروی همچنان سفارش شده است که ادارات ذیربط باید برای بیجا شده ها و عودت کننده گان زمینه آموزش را فراهم سازند تا مهارت های کاری آنان بلند رفته و کمک های مالی برای شان صورت گیرد.

اما محمد لیاقت عادل رییس اتحادیه سراسری زحمت کشان و مزدورکاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که اکثر بیجا شده های داخلی از بیکاری رنج می برند.

عادل می گوید با این یافته های سروی موافق نیست که تمام خانواده های بیجا شده و عودت کننده به نحوی مصروفیت کاری دارند:

« مصروفیت ها به چند قسم است این را ما مصروفیت گفته نمی توانیم که یک شخص تمام روز را در بدل پنجاه افغانی کار می کند من این را نمی پذیرم که تمام مهاجرین در کشور به طور قسمی کار داشته باشند تعداد از عودت کننده گان موجود اند که برای خوردن و نوشیدن، برای صحت و تعلیم اولاد های خود هیچ چیز را ندارد. »

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید که در 10 سال گذشته نزدیک به شش میلیون افغان به کشور عودت کرده اند.

عمر کلیم رییس عودت کننده گان این وزارت می گوید، آنان تمام سفارش های این سروی را در نظر گرفته و در جریان سال 2014 میلادی آنرا با 13 اداره ذیربط مطرح کرده و این مساله را پیگیری می کنند.


جاوید حسن زاده
XS
SM
MD
LG