لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۳ ثور ۱۴۰۰ کابل ۰۳:۳۵

سیگار: خطر دیگر بحران بانکی در افغانستان گسترش یافته است


ادارهء سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که سکتور بانکی افغانستان هنوز هم بی ثبات است و به خطر بحران دیگر روبرو می باشد.

بانک مرکزی افغانستان ( دافغانستان بانک) در سال 2003 فعالیت منظم را که برای ایجاد ثبات در سیستم بانکداری این کشور ضرور بود، دوباره آغاز کرد.

ادارهء سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان «سیگار» در گزارش اخیر خود در مورد سکتور بانکداری افغانستان می نویسد که بانک مرکزی افغانستان «د افغانستان بانک» برای تنظیم فعالیت بانک های تجارتی ظرفیت کافی ندارد.

به نوشته این گزارش، سکتور بانکداری در افغانستان آسیب پذیر می باشد و برای تقویه بیشتر به مقررات جدید از سوی بانک مرکزی نیاز دارد.

در تفتیش قانونی بانک های تجارتی افغانستان معلوم شده است که در بسیاری ساحات از جمله سیستم اداری، فعالیت، ظرفیت پرسونل، نظارت داخلی، حسابداری، تحلیل و تجزیه قرضه ها و تابعت از قانون خالیگا های زیاد وجود دارد.

محدودیت ها و ناتوانایی های د افغانستان بانک برای نظارت و تفتیش، زمینه را مساعد ساخته است تا چنین نارسایی ها اصلاح نشوند که در نتیجه آن خطر دیگر بحران بانکی در افغانستان گسترش یافته است.

موسسه انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، وزارت خزانه این کشور و وزارت های خارجه و دفاع امریکا از سال 2011 به اینسو بعد از آنکه رییس جمهور کرزی فعالیت مشاورین خارجی را در بانک مرکزی ممنوع ساخت کدام کمک تخنیکی را به بانک مرکزی افغانستان عرضه نکرده اند.

نظر به گزارش، ادارهء سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، سکتور بانکداری این کشور به کمک های تخنیکی و مسلکی نیاز دارد تا بتواند مقررات ضروری را برای پیشبرد امور بانکی بهبود ببخشد.

وزارت خزانه امریکا و موسسه انکشاف بین المللی این کشور آماده گی خود را برای کمک در این ساحه ابراز کرده اند ولی پیشنهادات آنها با شرایطی همراه بوده که حکومت رییس جمهور کرزی از پذیرفتن آن رو گردانده است.

از سوی دیگر کمک های تخنیکی در این راستا از سوی موسسات بین المللی هم محدود می باشد.

در گزارش ادارهء سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان آمده است که بعد از بحران کابل بانک، موسسات بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی منابع اساسی برنامه های ظرفیت سازی برای د افغانستان بانک بشمار می رفتند، ولی به نوشته سیگار مقامات بانک جهانی گفته اند که یکی از برنامه های خود را در این ساحه لغو می کند.

از سوی دیگر مشکلات امنیتی هم فعالیت موسسات بین المللی را در افغانستان محدود ساخته است که در نتیجه به نوشته ادارهء سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سکتور بانکداری در این کشور آسیب پذیر شده و خطر آن وجود دارد که یک بحران دیگر مانند بحران کابل بانک دامنگیر افغانستان شود.

با در نظر داشت روابط بغرنج فعلی بین امریکا و حکومت افغانستان، سیگار نخواسته است در این ساحه کدام پیشنهاد مشخص را ارایه نماید تا اینکه شرایط تغییر کند.

اما در گزارش سیگار آمده است که با در نظر داشت وضع شکنند سکتور بانکداری افغانستان و اهمیت آن به ثبات کلی این کشور، سیگار نظارت دقیق خود را بر وضعیت سکتور بانکداری افغانستان حفظ خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG