لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۶:۲۹

در پروسه صدور جواز تجارتی در افغانستان اصلاحات وارد شده است


وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به هدف رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاحاتی را در پروسهء صدور جوازنامهء تجارتی وارد کرده است.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت، تسریع پروسهء صدور جوازنامهء تجارتی به منفعت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان است:

« با وجود چالش ها و مشکلاتی که فرا راهء ما در سال 2013 میلادی در افغانستان قرار داشت، خوشبختانه ما 15 فیصد افزایش را در سرمایه گذاری نسبت به سال 2012 میلادی شاهد بودیم. این موضوع بدون شک برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی مثبت است. »

اصلاحات در پروسیه صدور جوازنامهء تجارتی که از دوسال به این طرف از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به همکاری مالی و تخنیکی ادارهء حرکت روی دست گرفته شده بود، طی آن 157 کارمند جهت آشنایی با طرزالعمل جدید، آموزش های فنی و تخنیکی را کسب نمودند.

مسافر قوقندی در صحبت با رادیو آزادی گفت، هدف ایجاد این اصلاحات و سهولت ها تشویق تاجران و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.

سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در ادامه صحبت اش در اشاره به این سهولت ها گفت:

« در کل یک شخصی که درخواست اخذ جواز تجارتی را یک سال پیش به وزارت تجارت و صنایع می داد، مدت 15 روز نیاز داشته و باید 20 امضاء را بدست می آورد. اما خوشبختانه اکنون زمان به دو روز و لزوم امضاء از 20 به 3 کاهش یافته است. »

به گفتهء مسافر قوقندی آنانی که اکنون جواز تجارتی تقاضا می کنند، همچون قبل تضمین مطالبه نگردید، پست بکس و حساب بانکی اختیاری می باشد.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان بر اساسی این پلان، ریاست عمومی ثبت مرکزی و ریاست صدور جوازنامه تجارتی را باهم مدغم کرد و مدت اعتبار جوازنامهء تجارتی را از یک سال به سه سال اضافه نمود.

همزمان با این ریاست اتاق های تجارت افغانستان از این اقدام استقبال کرده گفت، مشکل اساسی در جوازنامه تجارتی و یا تمدید آن در وزارت تجارت نیست، بلکه در ارایه میکانیزم مالیه دهی و بیلانس به وزارت مالیه می باشد.

خان جان الکوزی معاون اول هیات مدیرهء اتاق های تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت:

« اگر وزارت تجارت آن را سهل سازد، بازهم ماه ها طول می کشد که یک تاجر در وزارت مالیه اظهارنامه ها را خانه پر کند. بعد از ارایه آن، بازهم مورد قبول آن وزارت قرار نمی گیرد. وزارت مالیه خود از لحاظ تخنیکی کدام سیستمی را برای سهولت در این پروسه، ایجاد نکرده است. »

خان جان الکوزی در ادامه صحبت اش افزود، با تاسف که تا حال وزارت های مالیه و تجارت افغانستان موفق نه شدند تا برای رفع این مشکل مشترکاً کار کنند و یک میکانیزم را به وجود آورند.

معاون هیات مدیره اتاق های تجارت افغانستان گفت، در مراحلی که در وزارت تجارت طی می شود، تاحدی اصلاحات به وجود آمده و آنها از این سهولت ها استقبال می کند.
XS
SM
MD
LG