لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۲:۵۴

آرمان ملی: مردم افغانستان چه گناه دارند؟


بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مسالهء کاهش بودجهء ایالات متحده امریکا برای افغانستان را به بررسی گرفته اند.

آرمان ملی
روزنامهء آرمان ملی سرمقالهء امروز اش را تحت عنوان مردم افغانستان چه گناه دارند؟ به نشر رسانده است.

به نوشتهء روزنامه، امریکا امسال کمک های خود برای افغانستان را تا پنجاه درصد کاهش داده و برای سال جاری بیش از یک میلیارد دالر را به پروژه های انکشافی این کشور کمک می کند.

در سرمقاله، این مساله مرتبط به جنجال ها در خصوص توافقنامهء امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن خوانده شده است.

آرمان ملی نگاشته است که کاهش کمک های امریکا برای دولت و مردم افغانستان یک زنگ خطر خواهد بود اما آسیب اصلی آن را مردم عام متحمل خواهند شد.

سرمقاله نویس به حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که بر فیصله هایش غور مجدد کند زیرا اکثر نهاد های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی خواهان امضای توافقنامهء امنیتی و دفاعی با امریکا اند.

ویسا
روزنامهء ویسا در صفحه اولش در مطلبی به اظهارات حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در خصوص کاهش کمک های ایالات متحده امریکا اشاره کرده است.

در این مطلب به نقل از آقای زاخیلوال گفته شده که این مساله نوع فشار سیاسی بر حکومت افغانستان است.

آقای زاخیلوال گفته است که تاثیرات کاهش کمک های امریکا در افغانستان محدود خواهد بود اما به گفته وی اگر روابط میان افغانستان و امریکا به همین شکل ادامه یابد اثرات آن دو سال بعد هویدا خواهد شد.

در این مطلب همچنان به نقل از وی آمده است که در حقیقت بخش اعظم کمک های امریکا به سبب پرداخت معاشات برخی ادارات و سایر مسایل به امریکا رجعت می کند.

زاخیلوال گفته است که در کنفرانس توکیو با افغانستان سالانه چهار میلیارد دالر کمک تعهد شده بود اما به گفته وی اکنون سالانه حدود پنج و نیم میلیارد دالر با این کشور کمک صورت می گیرد.

هیواد
روزنامهء دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است تصور کاهش کمک های امریکا با افغانستان وجود داشت اما کاهش پنجاه درصدی کمک های امریکا خلاف توقع بوده است.

هیواد نوشته است که این یک روش خطرناک است و در سال های آینده مشکل ساز خواهد بود.

در سرمقاله آمده است، لازم است تا امریکا بجای وارد کردن فشار ها بر افغانستان از راه مذاکره حکومت این کشور را برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی آماده بسازد.
XS
SM
MD
LG