لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۲۹

کابل: یک مقدار مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته حریق شد


شاروالی کابل بیش از سی و شش هزار کیلوگرام مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته را که از حدود هزار دکان و گدام های این شهر جمع آوری شده بودند، حریق کرد.

محمد نعیم خوژمن علومی معاون شاروالی کابل به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که این مواد از نواحی اول، چهارم، هشتم و دیگر مناطق شهر جمع آوری شده بودند.

آقای علومی تائید کرد که مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته بیشتر از این در شهر کابل وجود دارند و باید سایر ادارات دولتی در جمع آوری آن همکاری کنند:

« ما این کار را ادامه می دهیم و آروزمند هستیم که ارگان های ذیربط هم با ما همکاری کنند به خاطری که این خلاصه نمی شود به چند تن موادی که ما امروز این را جمع آوری نموده حریق کردیم این تعداد بسیار زیاد است مشکل در این است که این مواد غیر اینکه از سرحدات وارد می شود در آنجا کنترول می شود اما این مواد از راه های غیر قانونی از کشور های همسایه به افغانستان وارد می شود که این خود یک مشکل کلان و چالش بزرگ است در مسایل شهری که در شهر کابل هم وجود دارد. »

از حدود یک سال به این طرف ریاست حفاظت عامه و حفظ محیط زیست در چوکات شاروالی کابل به کار آغاز نموده و وظیفهء عمدهء این دو بخش جلوگیری از فروش مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته در بازار ها و گدام های شهر است.

یک کمیسیون هم در چند سال گذشته در کنار شاورالی برای جمع آوری این مواد فعالیت می کند.
در این کمیسیون نماینده گان شاروالی، وزارت های صحت عامه و تجارت و صنایع، لوی څارنوالی و برخی ادارات دیگر دولتی عضویت دارند.

شاروالی کابل کمبود وسایل تخنیکی و عدم تطبیق قانون را از عوامل عمده در افزایش مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته شده در کشور می خواند.

اما با وجود این تلاش ها مردم می گویند که هنوز هم دوا ها و مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته در شهر کابل موجود اند.

دو تن از باشنده های شهر کابل:
« از شهروندان شهر کابل خواهش من این است که وقتی سودا می خرند باید اول تاریخ اش را بیبینند اگر تاریخ اش تیر بود نخرند، ما دکاندار ها را هم مقصر نمی دانیم به خاطری که از مارکیت از همان جای که تولید و وارد می شود تاریخ اش تیر می شود و در ضمن خود ما مشکلات زیاد داریم که در راه مواد به وقت نمی رسد و تاریخ اش می گذرد.
به نظر من جلو هیچ کاری گرفته نشده، همین که شهر بی پرسان می گفتند، در افغانستان هم از دو یا سه سال همین نظام حاکم است. »


آنان از تمامی تاجران در کشور می خواهند تا جلو واردات و فروش مواد خوراکی بی کیفیت و تاریخ گذشته را بگیرد.

از سوی دیگر سمیع الله یک تن از دکانداران در ساحه کارته نو شهر کابل به رادیو آزادی گفت که دولت باید جلو واردات این مواد را درسرحدات کشور بگیرد:

« جلو اش را باید افرادی که مالیه می گیرند بگیرد اقدام را باید از شرکت های که وارد می کند بگیرد از این جا امکان ندارد ما که از مارکیت سودا می گیریم وقتی نباشد مجبور همین مواد را می آوریم. »

افغانستان بیشتر مواد خوراکهء مورد نیاز اش را از کشورهای همسایه مخصوصاً از پاکستان و ایران وارد می کند.

مردم در عین حال از حکومت می خواهند تا از تمام مواد و اجناس وارداتی به کشور جداً نظارت کرده و نیز با افرادی که دست به واردات و فروش مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته به کشور می زنند، برخورد جدی نماید.


حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG