لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۶:۴۸

جین ساکی: کمک با حکومت کابل از طرق مطمین صورت می گیرد


جین ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریک
وزارت خارجهء ایالات متحدهء امریکا می گوید، آن گزارش مفتشان رسمی آن کشور را نمی تواند، بپذیرد که بر کمک های مستقیم آن کشور به وزارت خانه های افغانستان انتقاد کرده است.

ادارهء جان سوپکو سرمفتش خاص ایالات متحدهء امریکا در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) که برای نظارت از مساعدت های امریکا از جانب کانگرس آن کشور موظف شده است، در گزارش اخیر خود در مورد کمک های مستقیم به حکومت افغانستان، ابراز نگرانی کرده گفته است:
ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا (USAID) هنوز هم به کمک با آن 16 وزارت افغانستان ادامه می دهد که به گفته قرار دادی ها شیوهء مصرف و حسابدهی از کمک ها را نمی دانند.

در گزارش ادارهء سیگار گفته شده است که امریکا بیش از یک ملیارد دالر مساعدت مستقیم را با حکومت افغانستان تعهد کرده است.

جین ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریکا با ابراز اینکه کمک های مستقیم با حکومت افغانستان از طرق مطمین صورت می گیرد، می گوید:
"از گزارشی که شما یادآوری می کنید، با آن برنامهء مساعدت ها که ما با افغانستان داریم، هیچ نزدیکی ندارد. طوریکه این گزارش ادعا می کند امریکا بطورمستقیم چند ملیارد دالر را به خزانهء افغانستان ارسال نمی کند، برعکس ما توسط میکانیزم های پیشرفتهء حسابدهی که نظارت دقیق کمک های مالی امریکا را به همراه دارد و سه صد ملیون دالر بالای آن مصرف شده است، این کار را می کنیم."

ادارهء سرمفتش خاص ایالات متحدهء امریکا در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) می گوید، گرچه در زمینهء اطمینان از مصرف درست کمک های امریکا به افغانستان اقداماتی شده است، اما برخی مسایل دشوار هنوز هم به جای آن باقیست.

در گزارش ادارهء (SIGAR) گفته شده است، تفتیش های اخیر خارجی ها در وزارت خانه های افغانستان نشان می دهد که آن ها توانایی مدیریت و حسابدهی کمک ها را ندارند، اما با وصف آن ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا (USAID) با درنظرداشت اصول خودش قراردادهای کمک های مستقیم را امضا می کند.

ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا (USAID) در عکس العمل به این گزارش گفته است که ادارهء سیگار از مساعدت های مستقیم با افغانستان تصویر نادرست گرفته است.

لاری سمپلر (larry Sampler) مسوول ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا برای افغانستان و پاکستان در یک اعلامیه گفته است که ادارهء سیگار نکاتی را خاطر نشان کرده است که آن ها نیز آن را تشخیص کرده بودند.

به گفتهء آقای سمپلر در ارزیابی ادارهء سیگار از هیچگونه سوء استفاده، مصارف نادرست، فریبکاری و سایر کمبودی ها در برنامهء کمک های مستقیم امریکا با افغانستان یاد آوری نشده است.
XS
SM
MD
LG