لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۲۹ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۲۴

حقوق بشر: نامزدان ریاست جمهوری از توهین به همدیگر خودداری کنند


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری این کشور می خواهد تا در جریان مبارزات انتخاباتی از توهین به گروه های قومی، مذهبی و جنسی به حیث ابزار تبلیغاتی و جذب آرای مردم استفاده نکنند.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نامزدان انتخابات در جریان کمپاین های انتخاباتی نه تنها کرامت انسانی را نقض نکنند بلکه باید خود الگوی از احترام به حقوق بشر باشند.

وی گفت که نامزدان ریاست جمهوری باید از طریق ارایه برنامه های شان با همدیگر به رقابت سالم بپردازند:

« نامزدان باید الگوی حقوق بشری باشند و نباید کرامت انسانی سایرین و جمله دیگر کاندیدان را زیر پا کنند. به گروه های فکری، سیاسی و یا تنظیمی که آنان وابسته اند نباید توهین صورت بگیرد. بلکه از طریق ارایه برنامه ها و داشتن رقابت سالم میان هم باید به قدرت برسند. »

آقای بیدار افزود که نحوهء برگزاری مبارزات و رقابت های نامزدان می تواند برگزاری انتخابات سالم و شفاف را متاثر بسازند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان با نشر خبرنامهء در این مورد از نامزدان ریاست جمهوری خواسته تا از امکانات مالی به هدف جلب آرای رای دهنده گان استفاده غیرقانونی نکنند.

در خبرنامهء این کمیسیون تاکید شده که نامزدان کار های را که قادر به اجرای آن نمی باشند هم به مردم تعهد نکنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از تمام نهاد های مرتبط به انتخابات تقاضا کرده است که بیطرفی شان را در مسایل انتخابات به گونهء جدی حفظ کنند.

در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که با همه نامزدان برخورد یک سان صورت می گیرد.

نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا فضای سالم رقابت را حفظ کنند.

وی افزود مطابق قوانین کشور توهین و تحقیر به کرامت انسانی جرم پنداشته می شود و افرادی که مورد توهین قرار می گیرند باید به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند:

« هیچکس حق ندارد کرامت انسانی فرد دیگر را زیر سوال قرار داده و نسبت به افراد توهین و تحقیر بکند. این مساله خود مطابق قوانین افغانستان جرم پنداشته می شود در این صورت کسی که مورد توهین و تحقیر قرار می گیرد حق دارد به مراجع عدلی و قضایی افغانستان شکایت بکند و مطابق احکام قانون به قضایای آنان رسیده گی صورت گیرد. »

آقای محسنی افزود که تا اکنون به صورت رسمی شکایتی در خصوص تخطی های نامزدان در جریان کمپاین های انتخاباتی در این کمیسیون به ثبت نرسیده است.

اما به گفته وی برخی نگرانی ها و گزارش ها حاکی از تخطی ها به صورت شفاهی مطرح شده اند.

این که آیا واقعاً نامزدان ریاست جمهوری افغانستان قادر به حفظ فضای سالم رقابت در جریان کمپاین های انتخاباتی خواهند شد یا نه با گذشت زمان واضح خواهد شد.


سحر لیوال
XS
SM
MD
LG