لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۳۰

افغانها: با تجاوز قشون سرخ، بدبختی در افغانستان آغاز شد


امروز بیست و ششم دلو برابر است به سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان.

بیست و پنج سال پیش از امروز در چنین روزی آخرین سرباز قشون سرخ شوروی از خاک افغانستان بیرون شد.

شماری از مردم در افغانستان به این باور اند که هنوز هم بدبختی های ناشی از تجاوز شوروی بر این کشور، ادامه دارند.

آنان می گویند، با آنکه بیست و پنج سال پیش، آخرین سرباز قشون سرخ شوروی افغانستان را ترک کرد، اما هنوز هم تاثیرات منفی تجاوز بر این کشور در زنده گی مردم باقی مانده است.

قشون سرخ شوروی، سی و چهار سال پیش از امروز یعنی در ششم جدی 1358 هجری شمسی از طریق زمین و هوا بر افغانستان حمله کردند، اما پس از 9 سال حضور در این کشور، در بیست و ششم دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شدند.

دو تن از باشنده گان کابل در باره عواقب ناگوار تجاوز و همچنان خروج نیرو های شوروی سابق از افغانستان به رادیو آزادی چنین می گویند:

« از وقتیکه روس ها به افغانستان آمدند، بد بختی ما شروع شد و وقتیکه خارج هم شدند اثرات منفی شان باقی ماند، اول خودم کوچک بودم زمانی که آنها آمدند، از مکتب و تحصیل ماندیم، افغانستان خراب شده و آباد نمی شود کل اش تاثیر همین تجاوز بوده است.»

« روس ها با آمدن شان در اینجا افغانستان را برباد و بدبخت کردند و زمانی که رفتند هم به میراث همین جنگ را به ما گذاشتند، اطفال یتیم ماندند و یک تعداد هم بی خانه و در به در شدند.»


سی و چهار سال پیش از امروز قوای بیش از بیست و پنج هزار نفری شوروی سابق بر افغانستان حمله کردند.

این حمله از سوی اکثریت افغان ها تجاوز پنداشته شد و یک تعداد از آنان بر ضد قوای شوروی سابق به مقابله پرداختند.

بر اساس گزارش ها، در نتیجهء حضور بیش از 9 سالهء قشون سرخ در افغانستان، حدود یک میلیون افغان کشته شدند.

شهنواز تنی عضو نظام کمونیستی وقت در صحبت با رادیو آزادی، خروج با عجله قشون سرخ از افغانستان را عامل اصلی به میان آمدن مشکلات در این کشور خوانده گفت:

« طبعاً روس ها عجله کردند، مثل که آمدن شان غلط بود، بیرون شدن شان هم به نظر ما به شکل تدریجی نبود، بلکه عجله کردند و زود از افغانستان خارج شدند، سرحدات کشور سطر نشد، تغییرات عمیق به وجود نیامد، همچنان دولت مرکزی ایجاد نشد و برای اینکه افغانستان متکی به خود می شد، نشد، آنها عجله کردند و واضح است که مشکلات زیادی در افغانستان به وجود آمد.»

در عین حال شماری از کارشناسان افغان گفته اند که همین تجاوز سبب شد که افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیب های جدی را متحمل شود و زمینه برای مداخله کشور های همسایه و منطقه در امور این کشور مساعد گردد.

اما عبدالحکیم مجاهد عضو بر حال شورای عالی صلح افغانستان خروج عساکر شوروی را از این کشور، یک افتخار برای افغان ها می داند:

« امروز، روز کامیابی و افتخار افغانستان است، اما متاسفانه که ما نتوانستیم از افتخارات خود درست استفاده کنیم، آمدن شوروی به افغانستان یک بدبختی بود، افغانستان را به خاک یک سان کرد و بدبختانه که پس از خروج آنها هم بدبختی و جنگ ادامه یافت، بخصوص همان ده میلیون ماین که کشت کرده بودند، روس ها گفته بودند که آن قدر دشمنان را برای افغان ها باقی گذاشتیم که تا ده سال دیگر با آنها جنگ خواهد کرد، آمدن و رفتن قشون سرخ برای افغان ها یک بدبختی بود.»

به اساس گزارش ها، تجاوز شوروی سابق بر افغانستان سبب شد که بسیاری از مردم کشور را ترک کرده و به پاکستان و ایران و یک تعداد از کشور های دیگر جهان مهاجر شوند.

با آنکه پس از خروج نیرو های شوروی سابق از افغانستان در بیست و ششم دلو سال 1367 هجری شمسی داکتر نجیب الله به قدرت رسید و سپس قدرت به مجاهدین داده شد، اما جنگ در این کشور خاتمه پیدا نکرد.
افغانها اثرات منفی تجاوز شوروی سابق بر کشور خود را هنوز هم متحمل می شوند.

جمشید حبیب زاده
XS
SM
MD
LG