لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹ کابل ۰۳:۳۷

محور: مهاجران جوان افغان برای نجات خانواده هایشان میجنگند


اظهارات اخیر رئیس جمهوراشرف غنی احمدزی درمورد، روابط افغانستان با جمهوری چین وجنگجویان افغان در جنگ سوریه در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروزکابل به چشم میخورد.

سرنوشت

روزنامه مستقل سرنوشت، به نقل ازرئیس جمهوراشرف غنی احمدزی درمطلبی نوشته که ما به روابط میان افغانستان و چین به دیدۀ روابط دراز مدت و پایدار می نگریم.

دراین مطلب سخنان دینگ زیجون، سفیرچین درکابل هم گرفته شده که میگوید، رئیس جمهورکشورشان به افغانستان ارزشی زیادی قایل است وآنان چشم به راه سفررسمی رئیس جمهورافغانستان به چین هستند.

دراخیرمطلب به اظهارات رئیس جمهوراحمدزی اشاره شده که گفته است، افغانستان به زودی جایگاه اش را ازطریق راه تاریخی ابریشم بدست خواهد آورد.

هیواد

روزنامه دولتی هیواد درصفحه ای نخستش مطلبی را درهمین رابطه به نشررسانده که دربخشی ازآن به نقل از سفیر چین درکابل نوشته که، ازکمک های این کشور دربخش های امنیتی، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و بورسیه های تحصیلی برای افغانستان یاد آورشده است.

محور

روزنامه محورتبصره ای را درمورد جنگجویان افغان دربیرون ازکشوربه نشررسانده که عنوان آن است." مهاجران جوان افغان برای نجات خانواده هایشان میجنگند."

درتبصره آمده که، خانواده های مهاجرافغان درایران وپاکستان میگویند، هردوکشورمیزبان پنجاهجویان افغان، پسران جوان شان را به جنگ های بیگانه گان میفرستند وآنان مانع این کارشده نمیتوانند.

به نوشته روزنامه یک منبع پناهنده گان افغان درپاکستان میگوید، اکثرجوانان افغان به گونه اجباری برای جنگ به افغانستان فرستاده میشوند ودرصورتی که آنان درخواست اردو واستخبارات آنکشوررا رد نمایند یکی ازاعضای خانواده شان کشته خواهد شد.

درادامه مطلب، به مشکلات پناهجویان افغان درایران نیزاشاره شده است که گفته اند اکثرجوانان شان مفقود شده است.

دراین مطلب، به گزارش های روزنامه وال ستریت ژورنال اشاره شده که میگوید، درحال حاضرسه هزارجوان افغان ازسوی ایران به جنگ سوریه فرستاده شده اند.

ویسا

روزنامه ویسا نیزدرصفحه ای نخستش به نقل ازگزارش وال ستریت ژورنال نوشته که درآن آمده، درمیان سه هزارجوان افغان که به جنگ سوریه ازسوی ایران فرستاده شده شیعه های طرفدار ایران نیزشامل اند که به سوریه درجنگ علیه داعش فرستاده شده اند.

درمطالب آمده، جنگجویان افغان به دفاع ودرمخالفت به حکومت سوریه میجنگند.

ویسا در پایان این مطلب دررابطه به فعالیت های گروه دولت اسلامی درافغانستان نوشته، که این گروه تلاش دارند افغانان دیگررا نیزدرجنگ ها استخدام کنند وبا قوماندانان طالبان افغان تماس های دارند.

ویدا بره کی

XS
SM
MD
LG