لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹ کابل ۰۳:۲۷

اکثر روزنامه های کابل، در مورد سفر رییس جمهور به عربستان سعودی، نوشته اند


بیشتر مطالبی روزنامه های چاپ امروز کابل، در مورد سفر رییس جمهور به عربستان سعودی، جستجوی راه های صلح و انتخابات شورا های ولایتی اختصاص یافته است.

هیواد

روزنامه دولتی هیواد مینویسد، اشرف غنی احمدزی پس از ادای حج عمره، روی گسترش روابط دوجانبه میان هردوکشوربا مقامات سعودی گفتگوخواهد کرد.

سرنوشت

درسرمقاله ای روزنامه سرنوشت آمده که صلح از اولویت های افغانستان است زیرا بازسازی، تقویت اقتصاد وسکتورصحت، آموزش وپرورش وسایرعرصه ها به تامین آن ارتباط دارد.

به باور نویسنده، درصورتی که رییس جمهوراحمدزی درجهت آوردن صلح کارهای بنیادی را انجام ندهد، تمام برنامه های وپروگرام های حکومت اهمیت اش را ازدست خواهد داد.

سرمقاله نویس از رئیس جمهورمیخواهد تا دررابطه به مسله صلح اقدامات جدی را روی دست گیرد.

آرمان ملی

روزنامه آرمان ملی درسرمقاله اش مینویسد که افغانان بیشترازهمه چیزبه صلح نیازدارند، این مهم نیست که صلح ازکدام طریق تامین میشود، اما باید تلاش های را که درراستای تامین آن صورت میگیرد تقدیرکرد.

محور

روزنامه مستقل محور، درمطلبی نوشته، درصورتی که عربستان سعودی بخواهد با حکومت افغانستان دراین راستا همکاری صادقانه را انجام دهد پس تامین صلح دایمی دراین کشوردورنخواهد بود.

محوردرصفحه ای نخستش باخط درشت نوشته که، درنتایج انتخابات شورا های ولایتی مشکلات موجود بود.

درادامه مطلب آمده که، با وجود یک سلسله تغیرات دربسیاری ازولایت ها، وکیلان ناکام ونهاد های ناظرانتخابات ادعا میکنند که، درهنگام شمارش آرا وهم درپروسه تفتیش آرا تقلب گسترده صورت گرفته است.

ویسا

" اعلام نتایج انتخابات شورا های ولایتی، تکرارسروصدا های تقلب " عنوان سرمقاله روزنامه ویسا است.

درادامه سرمقاله آمده که، انتخابات شورا های ولایتی درحقیقت زیرسایه انتخابات ریاست جمهوری طوری پنهان شد که، نتایج آن یک ماه بعد ازتشکیل حکومت جدید اعلام شد.

به باورنویسنده، اکنون آهنگ پلان شده ای تقلب باردیگربا شور و وزور از زبان برخی ها زمزمه خواهد شد.

ویدا بره کی

XS
SM
MD
LG