لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۹ کابل ۰۲:۳۶

روزنامه های کابل در مورد اهمیت سفر احمدزی به چین نوشته اند...


روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب در مورد نظریات شورای ملی در خصوص امضا سند امنیتی و دفاعی میان امریکا و افغانستان و همچنان اهمیت سفر رییس جمهور به چین تبصره کرده اند.

ویسا

روزنامه ویسا در مطلبی به نقل از یک عضو ولسی جرگه نوشته که امریکا باید مطابق به سند امنیتی تعهدات اش را نسبت به افغانستان عملی کند.

در ادامه مطلب آمده است که پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن رویداد های امنیتی و حملات راکتی از آنسوی خط دیورند افزایش یافته اند.

ویسا به نقل از شماری از نماینده های مردم نوشته که امریکا باید به کشور های همسایه های افغانستان که در این کشور مشکلات امنیتی ایجاد می کنند آنقدر فشار وارد کند تا از این کار دست بردارند.

به باور نویسندهء این مطلب قبل از تصویب این سند از امریکا برای عملی شدن موارد آن باید تضمین گرفته شود.

در سرمقالهء همین روزنامه آمده است اگر امریکا بخواهد که جنگ در افغانستان پایان یابد و صلح تامین گردد پاکستان نیز آن را قبول خواهد کرد.

سرنوشت

روزنامهء سرنوشت به نقل از آگاهان نوشته است که سند امنیتی به دور از هر نوع فشار باید ارزیابی گردد.

به اساس معلومات نویسنده مطلب، متن سند امنیتی و دفاعی با امریکا به شورای ملی رسیده و از دو روز بدینسو در کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه روی آن بحث ها جریان دارد.

در ادامه آمده است که اعضای شورای ملی به این مسالهء متوجه شده اند که بدون تامین صلح و امنیت امضای سند امنیتی و دفاعی با امریکا برای افغانستان معنی ندارد.

به عقیدهء نویسنده، شورای ملی باید اطمینان حاصل کند که این قرارداد در کاهش نا امنی ها و تامین صلح کمک می کند و از همین سبب این وظیفهء تمام اعضای این شورا است تا به دقت آن را مورد ارزیابی قرار دهند و به چگونگی تصویب آن توجه جدی کنند.

شماری دیگر از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد اهمیت سفر رییس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین نوشته اند.

محور

روزنامه محور نوشته که در آستانه تیره گی روابط چین و امریکا دراز کردن دست برای تحکیم روابط عمیق اقتصادی و امنیتی از سوی افغانستان، عکس العمل امریکا را بدنبال خواهد داشت.

آرمان ملی

از سوی دیگر روزنامهء آرمان ملی نوشته که چین می تواند نقش اساسی را در تحکیم صلح در افغانستان داشته باشد.

در ادامه سرمقالهء آمده است که چین میتواند در بخش توسعه اقتصادی و تامین صلح و ثبات در افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد و انتظار می رود رهبران دو کشور در این مورد باهم بحث کنند.


سحر لیوال

XS
SM
MD
LG