لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳ کابل ۱۱:۴۸

یازده تن پولیس به جرم غفلت وظیفوی در قتل فرخنده به حبس محکوم شدند


در حالیکه افغانها بی صبرانه انتظار محاکمه و مجازات عاملین اصلی قتل فرخنده را می کشند، محکمه ابتدائیه شهر کابل حکم اش را در خصوص 19 تن صادر کرد.

در سومین جلسه علنی محکمه ابتدائیه شهر کابل که به روز سه شنبه برگزار شده بود نزده تن از منسوبین متهم در این قضیه حاضر شدند.

این جلسه پس از گذشت سیزده روز ازصدور فیصله محکمه درمورد 30 تن ازمتهمان ملکی قضیه قتل فرخنده، درحالی برگزارشد که هیچ یک ازاعضای خانواده فرخنده ومقامات بلند رتبه امنیتی حضورنداشتند.

صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدائیه شهر کابل، درجلسه علنی روزسه شنبه درمورد یازده تن ازمنسوبین پولیس حکم هیئت قضایی را چنین بیان کرد:

" با درنظرداشت احکام قانون هرواحد تان را درقضیه غفلت وظیفوی طبق هدایت ماده 43 قانون جرایم عسکری به مدت یک یکسال حبس محکوم به جزا نمودیم. "

رئیس محکمه ابتدائیه کابل قبل از صدور حکم از افرد پولیس که در قتل فرخنده به بی پروایی متهم شده بودند خواست که از زمان توقیف تا حالا هر اعتراض و شکایتی که دارند بیان کنند.

خواست این متهمین با رعایت قوانین نافذه کشور تامین عدالت بود:

" جناب رئیس صاحب عدالت و انصاف می خواهیم، ما مطابق شرعیت حق خود را می خواهیم. "

پیش ازاین محکمه ابتدائیه کابل، چهار تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و هشت تن را به حبس شانزده سال محکوم کرد.

محکمه ابتدائیه کابل هجده تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی برائت داد اما در مورد 19 تن ازمنسوبین پولیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت شده بودند، حکم اش را به تعویق انداخت.

محکمه ابتدائیه شهرکابل درجلسه روزسه شنبه هشت تن ازمنسوبین پولیس را که دراین قضیه متهم شناخته شده بودند به دلیل نبود اسناد کافی برائت داد.

صفی الله مجددی رییس محکمه ابتدایه شهر کابل گفت، که این حکم نهایی نبوده و هر یک از متهمین حق استیناف خواهی را دارند.

فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه ازقرآنکریم از سوی شماری از مردان خشمگین کشته وسپس جسدش به آتش کشیده شد اما اتهامات بر وی پس ازبررسی ها نادرست ثابت شد.

در این حال برخی ازاعضای کمیسیون حقیقت یاب قضیه قتل فرخنده، فیصله محکمه در مورد نزده تن از منسوبین پولیس را غیرعادلانه میخوانند.

فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه ویک عضواین کمیسیون:

" قوماندان امنیه کابل ومحترم جنرال ظاهردراین قضیه مسوولیت دارند اما متاسفانه به قسمی که دراین کشورکسانیکه مانند همیش سلیقه های سیاسی شان بلند بوده اینها همیش میتوانند ازقانون گریزنمایند وکسانیکه ضعیف هستند به دام گرفته شوند ما عدالت میخواهیم. "

انتقاد نسبت به حکم محکمه ابتدائیه شهرکابل درحالی صورت میگیرد که پیش ازاین نیزشماری از فعالان جامعه مدنی، گفته اند که برخی ازحلقات درنهاد های امنیتی تلاش دارند تا بر روند محاکمه 19 پولیس متهم درقضیه قتل فرخنده به نحوی نفوذ داشته باشند.

اعضای جامعه مدنی تاکید می ورزند که نهاد های عدلی وقضایی باید در قضیه قتل فرخنده عدالت را تامین کرده و حق را به حقدار بسپارد.

ویدا بره کی

XS
SM
MD
LG