لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۸ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۱۰:۲۱

فعالان زن: محکمه استیناف قضیه قتل فرخنده، علنی و شفاف برگزار گردد


پس از گذشت چند هفته از صدور حکم محکمه ابتداییه شهر کابل در مورد قضیه قتل فرخنده حالا برخی از فعالان زن تاکید می کنند که محکمه استیناف این قضیه نیز باید به گونه علنی و شفاف برگزارگردد.

این فعالان زن که ازنهاد های مختلف روزسه شنبه درشبکه زنان افغان گردهم آمده بودند،حکم محکمه ابتدائیه را درخصوص قضیه قتل فرخنده غیرعادلانه خواندند.

لیا غضنفرجواد رییس موسسه همبستگی زنان برای عدالت دراین نشست گفت:

" محکمه اول محکمه عادلانه نبود ما به آن محکمه قناعت نداریم، ما میخواهیم که محکمه استیناف دراین قسمت بسیار دقیق باشد ما از ستره محکمه تقاضا مینمایم تا همانند محمکه ابتداییه جریان رسیده گی قضیه فرخنده را نیز به طورعلنی برگزارنماید. "

شرکت کننده گان این نشست با صدور اعلامیه یی ازستره محکمه ولوی سارنوالی افغانستان خواستند تا افراد را که ازسوی محکمه ابتداییه درقضیه قتل فرخنده بی گناه شناخته شده اند تا برگزاری محکمه استیناف در برابر هیچ گونه ضمانتی رها نکنند.

آنان ابراز نگرانی کردند که در قسمت مامورین پولیس که به غفلت وظیفوی متهم بودند نیز ازسوی محکمه ابتداییه فیصله درست صورت نگرفته است.

محکمه ابتداییه شهرکابل به تاریخ شانزدهم ثور امسال چهارتن از عاملین قتل فرخنده را محکوم به اعدام، هشت تن را به شانزده سال حبس وهژده تن دیگر را که دلایل الزام بر علیه شان وجود نداشت برائت داده و حکم رهایی شان را صادر کرد.

بعداً محکمه ابتدائیه فیصله خود را دریک جلسه علنی دیگردرخصوص 19 مامورپولیس صادر کرد

بر بنیاد این فیصله یازده مامور پولیس هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند و 8 تن دیگر شان برائت گرفتند.

خواستیم در رابطه به این خواست فعالان زن نظر محکمه استیناف شهرکابل را نیز داشته باشم اما رییس این محکمه از صحبت دراین مورد خود داری کرد.

دراین حال صفی الله مجددی رییس محکمه ابتداییه شهرکابل فیصله صورت گرفته در خصوص قضیه قتل فرخنده را عادلانه و شفاف میداند و میگوید فیصله نهایی ازسوی محاکم استیناف وتمیز گرفته میشود:

" حکم محکمه ابتدائیه با درنظرداشت قانون وجریان موضوعات که مندرجه اوراق دوسیه بود در چوکات شریعت قانون وبدون درنظرداشت کدام ملحوظات سیاسی با بی طرفی حکم خود را صادرکرده حکم ما عادلانه است فعلاً در مرحله غوراستینافی قراردارد منتظر باشند که محاکم فوقانی چه تصمیم میگیرند هرتصمیم که محاکم گرفت همان عدالت وتطبیق قانون است. "

فرخنده دخترافغان به تاریخ 28ماه حوت سال گذشته در ساحه زیارت شاه دوشمشیره کابل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین لت و کوب شده وبه قتل رسید.

برخی ازفعالان زن به این باور اند که هرگاه به دوسیه قتل فرخنده رسیده گی درست صورت نگیرد بازهم چنین حوادث درکشورتکرارشده ومشکلات دربرابر زنان بیشترخواهد شد.

جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG