لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۱ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۱:۴۳

فعالیت موسسات غیر دولتی که کارکرد موثر نداشته اند گرفته میشود


نبود هماهنگى میان انجوها و حکومت و عدم شفافيت در برخى پروژه های این موسسات غیردولتی موضوعی است که وزارت اقتصاد افغانستان از آن سخن میزند و به جلوگیری از فعالیت انجوهای که هزینه های هنگفت داشته اند تاکید می ورزد.

این وزارت به همین منظور روز سه شنبه نشست يک روزه زیر نام "کنفرانس ملى تقويت هماهنگى، شفافيت و تشريک مساعى با موسسات غيردولتى" درکابل برگزارکرد.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان هرچند فعالیت این نهادها را سودمندمیداند اما میگوید که برای جلوگیری از فساد در این نهاد ها جلو خودسری ها را خواهد گرفت و نظارت جدی بر این موسسات را آغاز کرده است:

" وزارت اقتصاد تلاش میکند تا فعالیت های موسسات غیر دولتی را نظارت و از خود سری ها جلوگیری کند. "

هم اکنون 1947 انجوی در افغانستان در بخش های کمک رسانی،فعالیت های مدنی، سرمایه گذاری وغیره فعالیت دارند که از این میان 273 آن دولتی و 1674 آن غیر دولتی است.

در این میان انجنير محمدخان معاون اول رييس اجرایه حکومت، در اين نشست هرچند فعالیت شماری از موسسات غیر دولتی را برای افغانستان مهم میخواند و بر حمایت هرچه بیشتر این نهاد ها از سوی حکومت تاکید می ورزد؛ اما میگویدکه در بسیاری از این موسسات غیردولتی فساد وجود داشته و فعالیت آنان نیز کارا نیست.

از سوی دیگر واصل نور مهمند معين وزارت کار و امور اجتماعى نیز کارکرد این موسسات را زیر انتقاد میبرد و میگوید هم اکنون 191 موسسه غيردولتى در مرکز و ولايات، در بخش عرضه خدمات به کودکان کار مى کند؛ اما به گفته وی اين خدمات موثريت چندانى نداشته و حتا با این وزارت هماهنگی ندارند:

" متاسفانه که 191 موسسه در مرکز و ولایات برای کودکان فعالیت دارد اما کارکرد شان موثر نبوده است. "

با این همه انتقاد ها اما انجنير بريالى عمرزى عضو هيئت اداره موسسات افغانى غيردولتى در صحبت با رادیو آزادی این انتقاد ها را رد میکند و میگوید کار موسسات غيردولتى نسبت به دولت بيشتر شفافيت دارد، خدمات شان موثر است:

" کار ما چطور شفاف نيست که ما به چندين جاى، دونر، وزارت سکتورى و حتى مردم جواب ده هستيم و گزارش از کار خود را مى دهيم. "

عمرزی میگوید هم اکنون برخى موسسات دولتى، به علت نبود بودجه فعالیت های شان رامتوقف کرده است اما از این موسسات نام نگرفت.

انتقاد از کارکرد نهاد های غیر دولتی در حالی از سوی حکومت جدی گرفته شده است که بسیاری از مردم نیز از کارکرد این نهاد ها انتقاد میکنند و میگویند که هم اکنون ده ها نهاد زیر نام نهاد های مدنی و دفاع از حقوق زنان از کمک کننده گان خارجی پروژه های بزرگ میگیرند اما کارایی آنان در چندسال گذشته محسوس نبوده است.

نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG