لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۵ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۳:۲۹

بیش از 116 تن قربانی بازی با اسلحهء پلاستیکی در روزهای عید


ازیک سو ناامنی، استعمال سلاح، تصاویرجنگ و ازسوی دیگر وارد کردن سلاح های پلاستیکی برای اطفال بالای روان آنها تاثیرگذاشته است واطفال درعید سعید فطر بخاطر خوش گذرانی ازهمین سلاح های پلاستیکی استفاده کردند.

مسوولان شفاخانه نورمی گویند ، استفاده ازسلاح های پلاستیکی شمار مجروحین چشم را بیشترساخته که تنها درشب و روز عید به تعداد 116 مریض چشم ثبت این شفاخانه شده است.

محمد یوسف بره کی رییس این شفاخانه روز دوشنبه درصحبت با رادیوآزادی گفت، امسال این رقم درایام عید هشتاد درصد افزایش را نشان میدهد.

محمد یوسف بره کی می گوید:

"جمعاً تعداد واقعات که به شفاخانه نورکابل مراجعه کرده اند درسه روز عید تقریباً 116 مریض بود که ازاثر استفادهء تفنگچه های پلاستیکی مجروح گردیده اند. البته هفتاد فیصد اطفال و سی فیصد باقی مانده نوجوانان بوده اند و این یک رقم هشتاد فیصدی را نشان می دهد که سال گذشته به این اندازه نبود."

آقای بره کی می گوید بیشترمجروحین بسترشده و شماری دیگرکه قویاً صدمه دیده بودند، تحت عملیات قرارگرفتند.

امسال درحالی ازپتاقی وتفنگچه های پلاستیکی درایام عید استفاده بیشترصورت گرفته است که قبل ازایام عید سعید فطر وزارت داخله ً افغانستان اعلام کرد که نباید ازچنین اشیا استفاده گردد.

اما با وجود این همه درعید، جنگ های مجازی وکمین گرفتن میان اطفال به اندازهء زیاد بود که افراد نشسته درگوشه های شهر نیز از آن درامان نماندند.

عبدالمبین که یک چشم اش جراحت برداشته است و ازروزاول عید درشفاخانه بستری می باشد درمورد چگونگی اصابت مرمی تفنگچه های پلاستیکی به چشمش چنین قصه می کند.

"ساعت چهارعصربود که دربیرون با جمع ازدوستان ام ایستاده بودم که سروصدای اطفال شد وقتی روی خود را دور دادم مرمی آمد به داخل چشمم خورد و بی حال شدم. وقتی به هوش آمدم چیزی را دیده نمی توانستم به جز ازپرده سرخ که در چشمم ایجاد شده بود."

داکتران چشم درشفاخانه نور می گویند احتمال می رود، شماری زیاد از اطفال که چشم شان ضربهء قوی دیده است بینایی شان را از دست بدهند.

مردم می گویند قبل ازاستعمال تفنگچه های پلاستیکی، پتاقی و انواع مختلف سلاح ها توسط اطفال، حکومت باید جلو واردات آن را بگیرد.

نجیب الله باشنده کابل به رادیوآزادی گفت، هرگاه حکومت جلو واردات این ها را نگیرد، خشونت ها درکشوربیشترخواهد شد.

دراین حال اتاق تجارت وصنایع افغانستان می گوید تغییرات درقانون گمرکات وارد شده است و این قوانین طوری عیارشده است که واردات بسیاری ازاشیا را درکشورآسان ساخته است.

خان جان الکوزی معاون این اتاق می گوید، هرچند بر وارد کردن سلاح های پلاستیکی خوشبین نیستند، اما به اساس قوانین جدید آنان صلاحیت اجرائیه را دراین بخش ندارند.

درکنارسلاح های اصلی کشنده، سلاح های پلاستیکی درکابل و شماری از ولایات در زمانی این صدمه ها را وارد می کند که روانشناسان ادامه بازی با این سلاح ها را خوب نمی دانند.

جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG