لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۱۸ جوزا ۱۴۰۲ کابل ۰۸:۴۵

آیا مردم از کارکرد یک ساله حکومت وحدت ملی راضی اند؟


رئیس جمهور اشرف غنی که از نامزدان پیشیتاز ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی بود ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان را از نخستن گام ها در صورت راه یافتن به کرسی ریاست جمهوری گفته بود موضوعی که بیشترین نگاه جوانان را به آقای غنی در آن وقت دوخت.

اما اکنون بسیاری از پایتخت نشینان نتیجه این وعده ها فرار میلیون ها جوان و ریختن سیل عظیمی از افغانها به کشورهای بیرون میگویند.

محمد شفیق یکی از ده ها باشنده کابل و از فعالان مدنی است که رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده های شان ناکام میگوید.

" از حکومت وحدت ملی یکسال گذشت اما ما کدام کاری ندیدیم. جوانان تمام شان به کشورهای بیرونی از بیکاری سفر میکنند هیچ خوبی ندیدیم جز انتحار و انفجار، اختطاف، دزدی چه کردن برای مردم؟ "

گسترش روابط با کشورهای همسایه، تامین امنیت و محکم سازی پایه های اقتصادی کشور از دیگر اولویت های اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در زمان مبارزات انتخاباتی شان بوده است.

اکنون بسیاری از مردم میگویند یک درصد این وعده ها را در عمل ندیده اند و این همه شعارها میان تهی و عوام فریبانه بوده است هر چند در برخی از موارد کارکرد این دو رهبر حکومت ستودنی تعبیر میشود.

شاکر یکی از باشنده گان ننگرهار میگوید به علت بی کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی قربانی گروه های تازه نفس بنام داعش شده اند و آتش نا امنی در ولایات با حضور ده ها گروه تروریستی بیشتر از گذشته شعله ور شده است.

" رهبران حکومت در زمان مبارزات انتخابات وعده های بسیاری در بخش امنیت، اقتصاد کار و صلح برای مردم دادند؛ اما بر یکی از این وعده ها عمل نکرده اند،سال پایان یافت اما کاری از این رهبران دیده نشد،ولایت های شرقی بخصوص ننگرهار در آتش جنگ می سوزد و از سوی دیگر حضور گروه داعش در این ولایت نگرانی های را در میان مردم ما برانگیخته است درحالیکه در حکومت گذشته چنین نبود."
گفتگوهای صلح یکی دیگر از اولویت های که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان نامزدی شان از آغاز آن در کمترین زمان وعده داده بودند.
شماری از باشنده گان کشور اما حکومت را در پیشبرد این روند پیروز نمی دانند و نتیحه این ناکامی را درگیر بودن دورهبر حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت، نداشتن اداره محکم برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و نداشتن یک سیاست خارجی واضح میگویند.
جمشید از باشنده گان بلخ میگوید :
"متاسفانه دستاورد هایی که در بخش امنیتی داشتیم حتا حفظ نشد،در یک سال همان وعده هایی که دو رهبر داد هیج ندیدیم که عمل شود نمی خواهم بگویم که کار نکرده اند؛اما به علت مصروف بودن تقسیم قدرت نتوانستند گفتگوهای صلح را درست مدیریت و رهبری کنند و یا پیش ببرند.ببینید که چه شد ناکام ماندند."
حکومتداری خوب که بخش دیگری از وعده های اشرف غنی احمدزی و عبد الله عبدالله در سال گذشته بوده است نیز در میان برخی ها زیر پرسش قرار میگیرد و به باور برخی از تحلیلگران سیاسی ریشه های فساد اداری که از این معضل آب میخورد هم چنان پابرجا مانده است.
در این میان یکی از باشنده گان کندهار که عبدالله نام دارد میگوید که باور وی نسبت به حکومت کاسته شده هرچند در بخش مبارزه با فساد عملکرد حکومت را تا اندازه یی میستاید.
" دو رهبر ما وعده های که در زمان مبارزات شان برای مردم کندهار در بخش بازسازی،برق،آب،امنیت و صلح داده بودند برآن تا کنون عمل نکرده اند گفته بودند که برای جوانان زمینه کار را فراهم می سازند درحالیکه اکنون بیشتر جوانان بیکار هستند و از سوی دیگر اگر ببینیم در کنار بیکاری فساد به اوجش رسیده است.هنوز انتظار و امید داریم که به وعده های شان عمل کنند و مردم را از این بدبختی نجات بخشند."

امضای توافق نامه امنیتی و دفاعی با امریکا،مجازات کارمندان فاسد دولت،ریشه کن سازی فساد اداری درکشور،ملزم‌سازی مقامات دولتی به ثبت دارایی‌های‌شان در ادارات عدلی و قضایی،بازگشایی دوسیه کابلبانک بخش دیگری از وعده های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در زمان مبارزات انتخاباتی شان بوده است.
ریاست جمهوری در نامه یی به رادیو آزادی نگاشته است که حکومت به این بخش ها اقدام کرده است .

با این همه مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه در کنار دستاوردها می پذیرد که حکومت افغانستان به علت چالش های سیاسی،مداخله های درونی و منطقه یی نتوانسته است به برخی از وعده های زمان مبارزات انتخاباتی عمل کند.

"در این یکسال حکومت دستاورد هایی هم داشته است و با چالش های هم در عملی ساختن وعده هایی که در زمان مبارزات برای مردم داده بودند،روبه رو بوده است.
علتی اینکه کارها به کندی به پیش میرود بر می گردد به نوحه شکل گیری حکومت و سهم بازی گران زیاد تری در ساختار تصمیم گیری ها و قدرت در افغانستان.
امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این سیاست ها نتایج مثبت در پی داشته باشد."

اما دید تحلیلگران به اینکه رهبران حکومت وحدت ملی تا چه پیمانه به وعده های زمان مبارزات انتخاباتی شان عمل کرده اند چه است؟

شماری از این تحلیلگران هرچند بخشی از تلاش های حکومت را که از وعده های زمان مبارزات انتخاباتی شان بوده است ستودنی میدانند؛ اما بدین نظر اند که ناتوانی حکومت در عملی ساختن وعده های اساسی و بنیادی سبب فاصله میان حکومت و مردم شده است و حتا باشنده گان بخصوص جوانان کشور را مجبور به ترک کشور ساخته است.

سردار رحیمی یکی از این این تحلیل گران میگوید.

"ارزیابی ما از یک سال کارکرد حکومت این است که رهبران حکومت از این تجربه یک سال درس بگیرند و به وعده های شان بهع گونه مشترک و متعهد کار بکنند و از درگیری برسر قدرت بیرون شوند در غیر آن این وضیعت می تواند بیشتر مردم را از حکومت فاصله دهد،سبب فرار مردم از کشور گردد و مخالفان مسلح دولت را فرصت بیشتر به سقوط حکومت دهد که این خطر بزرگ برای بقای حکومت است."

اما با این همه نگرانی و انتقاد ها بازهم باشنده گان کشور میگویند که هنوز به آینده کشور امیدوار اند و آنچه از رهبران حکومت میخواهند عمل به وعده های زمان مبارزات انتخاباتی شان هستند.

با این همه شماری از تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند که اگر رهبران حکومت نتوانند از تجربه یکسال ناکارایی هایشان بیاموزند، با چنین وضعیت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر از حال خواهد شد و بقای حکومت را با خطر روبه رو خواهد کرد.

نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG