لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶ کابل ۱۰:۴۵

آیا قزاقستان تغییر دهنده بازی در افغانستان خواهد بود؟


مجلهء دیپلومات:

مجلهء دیپلومات یک مقالهء را در مورد افغانستان زیر عنوان " آیا قزاقستان تغییر دهندهء بازی در افغانستان خواهد بود" نشر کرده است.

در این مقاله آمده است که در جریان مسافرت هفتهء گذشته رییس جمهور افغانستان به قزاقستان، دو کشور قرار داد خریداری گندم را نیز امضا کردند.

در مقاله به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که قزاقستان یک کشور بزرگ تولید کننده گندم در منطقه است و افغانستان می‌خواهد تا برای پنجسال از آنکشور گندم وارد نماید.

این مجله در ادامه می‌نویسد با آنکه قزاقستان در پروژه های بزرگ در منطقه مانند پایپ لاین گاز تاپی یا کاسا یک هزار سهم ندارد اما قزاقستان نسبت به دیگر کشور های منطقه از اقتصاد بهتر بر خوردار است.

در مقاله آمده است که قزاقستان با فروش فولاد و گندم بالای افغانستان، عواید زیاد به دست نخواهد آورد اما این کار نقش قزاقستان را به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه تقویت می‌کند.

مجلهء دیپلومات می‌نویسد که یکی از اهداف رییس جمهور افغانستان در راستای تقویت روابط با قزاقستان این خواهد بود که به باور نویسندهء مقاله، روابط افغانستان با پاکستان خراب شده است.

در این مقاله همچنان آمده است که مقام ها و تاجران افغان در زمینه واردات مواد خوراکه و ساختمانی، قزاقستان و ازبکستان را نسبت به پاکستان ترجیح می‌دهند.

مجله دیپلومات در اخیر می‌نویسد که اشرف غنی در جریان سفر به قزاقستان در مورد مسایل امنیتی نیز صحبت کرد و گفت که تُندروی و افراطیت یک مشکل منطقوی است.


روزنامه نیویارک تایمز:

روزنامهء نیویارک تایمز مطلبی را تحت عنوان " رهبران افغان برای توقف مهاجرت های دسته جمعی تلاش می‌کنند" نشر کرده است.

این روزنامه می‌نویسد که رییس جمهور اشرف غنی هفتهء گذشته از یک جمعیت افراد جوان خواست تا دست به مهاجرت های دسته جمعی نزنند.

به نوشته نیویارک تایمز، آقای غنی این تقاضا را با وجود افزایش نا امنی و مشکل اقتصادی در کشور مطرح کرده است.

این روزنامه به نقل از رییس جمهور غنی می‌نویسد: دروازه های غرب به روی ما بسته اند، سرنوشت ما در افغانستان گره خورده و احترام ما در این کشور است.

نیویارک تایمز در بخشی از این مطلب از یک مستری کنار سرک در کابل به نام محمد عباس نیز نقل کرده که گفته است" آنها چگونه درد ما را درک می‌کنند؟

روزنامه می‌نویسد که عباس نُزده ساله به ایران رفته بود و ماه گذشته از سرحد با ترکیه بازگشت.

وی می‌خواست که به ناروی برود زیرا به نوشته روزنامه این جوان افغان شنیده بود که در آن کشور فرصت های کاری موجود اند.

تلا شهای رهبران افغان برای جلوگیری از مهاجرت های جوانان از افغانستان در حالیست که نیویارک تایمز می‌نویسد:

دو فرزند آقای غنی در امریکا زنده‌گی می‌کنند، خانواده های معاونین وی در ترکیه و ایران به سر می‌برند، خانواده عبدالله عبدالله رییس اجراییه افغانستان در هند زنده‌گی می‌نماید و به همین ترتیب خانواده های وزیران کابینه حکومت، معینان، مشاورین ریاست جمهوری و حتی خانواده های روسای ادارات در بیرون از این کشور به سر می‌برند.

نیویارک تایمز از یک مقام ارشد نزدیک به رییس جمهور اشرف غنی نقل کرده است که می‌گوید: " این حقیقت این کشور است که برای دهه ها بزرگترین بخش پناهنده‌گان را در جهان داشته است. "

روزنامه در ادامه می‌نوسید که حکومت آقای غنی برای برگشتاندن افغان های که درخواست های پناهنده‌گی شان پذیرفته نمی‌شود، از سوی کشور های کمک کننده تحت فشار قرار دارد.

نیویارک تایمز همچنان نوشته است که توافقات قبلی با این کشور ها، رییس جمهور افغانستان را مکلف می‌سازد که چنین کار را انجام بدهد.

این مقام نزدیک به رییس جمهور افغانستان با ابراز این مطلب به روزنامه همچنان گفته است که آقای غنی با حکومت های برخی کشور ها مانند جرمنی، سویدن و ناروی روی راه های به هدف باقی ماندن افراد جوان در افغانستان کار می‌کند.

در مطلب روزنامه به نقل از برخی مقامات گفته شده است که یکی از مفکوره ها فراهم شدن حمایت مالی به کارمندان بزرگ سال ملکی است تا آنها برای تقاعد از وظایف شان تشویق شوند.

به گفته آنها در این صورت تقریبا سی هزار شغل در حکومت برای افغان های جوان ایجاد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG