لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۶:۳۷

یزدان پرست: خشونت علیهء زنان ۷.۲۳ درصد افزایش یافته است


قدریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید، خشونت های فزیکی و جسمی علیهء زنان و به خصوص قتل آنها از موارد خیلی تکان دهنده است کهدر شش ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با همین وقت در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

این کمیسیون روز چهارشنبه گزارش شش ماهه اش را با رسانه ها شریک ساخت.

قدریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشر گفت که از آغاز ماه حمل سال جاری و تا ختم سنبله در سراسر کشور ۲۵۷۹ مورد خشونت علیهء زنان نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است.

خانم یزدان پرست گفت که این رقم در همین وقت سال گذشته ۲۴۰۳ مورد بوده است.

یزدان پرست افزود:

"آماری را که ما در دست داریم، نشان دهنده ۷.۲۳ درصد افزایش خشونت در کشور می باشد. ما در طول شش ماه سال روان ۱۹۰ مورد قتل زنان را ثبت کردیم."

خانم یزدان پرست گفت که حدود صد مورد قتل ناموسی در این گزارش کمیسیون حقوق بشر ذکر شده است که عاملان 51 مورد آن تااکنون دستگیر نشده اند.

وی افزود، این درحالیست که موارد قتل زنان در شش مال سال گذشته ۸۱ مورد بوده است.

در گزارش شش ماهه کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده است که خشونت های روانی، اقتصادی و جنسی نیز نسبت به شش ماه سال گذشته افزایش یافته است.

در این گزارش عوامل عمدهء افزایش خشونت علیهء زنان فرهنگ معافیت، فساد اداری، مداخله متنفذین قومی در قضایا خشونت و دسترسی اندک زنان به عدالت و برخی موارد دیگر خوانده شده است.

قدریه یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که آنان بخاطر کاهش خشونت علیهء زنان یک کمپاین ۱۶ روزه را آغاز کرده اند.

خانم یزدان پرست گفت که در این کمپاین از علمای دین کمک می خواهند تا بخاطر کاهش خشونت علیه زنان، به مردم آگاهی بیشتردهند.

وی افزود:

"ما در کمشنری بخش حمایت از زنان کمیسیون حقوق بشر به علمای دینی روی آوردیم و تصمیم داریم با شورای علما نشست داشته باشیم تا با این پدیده منفی از طریق منابر وارد مبارزه شوند و به آگاهی مردم بپردازند."

کمیسیون حقوق بشر افغانستان یکی از عوامل اساسی افزایش خشونت علیهء زنان را "تصویب نشدن قانون منع خشونت علیهء زنان" از سوی ولسی جرگه افغانستان می خواند.

مسوولان دراین کمیسیون هم چنان سفارش دارند که حکومت باید به خاطر از بین بردن پدیدهء خشونت در بخش آگاهی عامه بیشتر کار کند و زمینه دسترسی به عدالت را برای همه فراهم سازد.

گزارش: فریبا واحدی

XS
SM
MD
LG